- Kommunehuset Båtsto er åpent for besøkende fra mandag 26.04.21.

- Dovre Frivilligsentral Furukroken, DFF:
  Dagtilbud mandag, onsdag og torsdag er stengt til og med mandag 26.04.21. Deretter planlegges å åpne.

- Dovre Vekst, DV:
  Brukthandelen (Romsdalsvegen 120) er åpen fra mandag 26.04.21.

- Fredheim omsorgssenter:
  Fredheim omsorgssenter er stengt for besøkende til og med mandag 26.04.21. Ta kontakt på telefon ved behov.

 

 

Alle pasienter er nå ferdig vaksinert.

 

I dag tidleg kom helsesyster Ann Kristin Hagevold med vaksiner til Fredheim omsorgssenter for vaksinasjon av pasientane der.

Fredheim har god nytte av mange ulike hjelparar desse dagane.

Vi arbeider kontinuerleg med å oppretthalde gode tenester til pasientane våre, samstundes som vi planlegg for anna type drift.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no