Ved Fredheim har vi i periodar behov for fleire hender.

I dag tidleg kom helsesyster Ann Kristin Hagevold med vaksiner til Fredheim omsorgssenter for vaksinasjon av pasientane der.

Fredheim har god nytte av mange ulike hjelparar desse dagane.

Vi arbeider kontinuerleg med å oppretthalde gode tenester til pasientane våre, samstundes som vi planlegg for anna type drift.

Kontakt

Gunn Sverdrup
Avdelingsleder
Telefon 480 67 683

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no