Idrett

I Dovre kommune har man en rekke gode idretts- og fritidstilbud, og gode muligheter for å drive med både organiserte og uorganiserte aktiviteter, gjennom alle årstider.

Populære aktiviteter er blant annet fotball, turn, dansing, ridning, snowboard, freeski og slalom, langrenn og skiskyting, hundesport, motorsport, skyting, kampsport, klatring, dart, jakt og fiske.

Flere av idrettsmiljøene i kommunen har fostret store stjerner. De forskjellige miljøene kan vise til flere OL-mestere, VM-vinnere og X-games-vinnere, Special Olympics-medaljører, samt NM-medaljer, og vi nevner med stolthet blant annet Tora Berger, Lars Berger, Marcus Kleveland, Emil André Ulsletten, Johanne Killi, Sonde Olsen-Bye og Kristin Krukhaug, som alle har gjort det stort i sine idretter. Idrettsmiljøene og deres frivillige gjør en stor innsats for regionens barn og ungdom, og stadig nye talenter kommer til. 

Oversikt over lag og organisasjoner i kommunen ser du her.

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

For alle anlegg det skal søkes om spillemidler til må det være en idrettsfunksjonell godkjenning. Skal det søkes i 2018, er det frist for å søke godkjenning innen 1. august.

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.