Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernsleder 489 59 486
Barnevernskonsulent 476 17 988
Barnevernspedagog 61 24 22 41
Barnevernskonsulent 489 59 490
Barnevernskonsulent 474 62 544

Brannvesen

Ansatte i avdelingen Brannvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 489 90 460
488 82 418
Feier
Brannsjef 996 93 817

Driftsavdeling

Ansatte i avdelingen Driftsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uteavdeling 917 00 340
Uteavdeling, arb.formann 906 74 101
Driftssjef 917 00 338
Vaktmester 906 74 273
Vaktmester 906 74 125
Vaktmester 906 74 109
Driftsoperatør 489 95 889
Vaktmester 468 00 757
Vaktmester 917 00 339
Uteavdeling 992 90 061
Vaktmester 906 74 123
Driftsoperatør 971 81 643

Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 11 62
Kommunelege 61 24 22 00
Helsesekretær 61 24 22 00
Fagansvarlig helsestasjon / Helsesøster 917 91 621
Fysioterapeut 61 24 22 25 918 85 762
Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesøster 917 56 762
Ergoterapeut 906 74 182
Fysioterapeut 61 24 22 25 906 74 165
Kontorleder legekontoret. Sykepleier. 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Jordmor 992 43 136
Legesekretær 61 24 22 00
Helse- og rehabiliteringsleder 995 07 270
Helsesekretær 61 24 22 00
Kommunelege I 61 24 22 00
Kommunelege II 61 24 22 00
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-sjef 489 95 826
IKT-medarbeider 994 69 219

Lønn- og personalavdeling

Ansatte i avdelingen Lønn- og personalavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 61 24 21 33
Konsulent 61 24 21 23
Personalsjef 918 52 188
Konsulent og lønnsmedarbeider 61 24 21 43

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 61 41 75 87
Leder NAV Dovre 55 55 33 33
Veileder NAV Dovre 55 55 33 33

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturkonsulent/kulturskolerektor 910 00 414
Anethe Kleven
Oppvekstsjef 975 01 417
Rådgiver/flyktningetjenesten 902 41 775

Oppvekst - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Dovre barnehage 61 24 26 70 469 58 078
Styrer Dombås barnehage 61 24 26 82 489 59 491

Oppvekst - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef - vikar 909 12 933
Biblioteksjef 414 38 071

Oppvekst - Dombås Fjellskole

Ansatte i avdelingen Dombås Fjellskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dombås Fjellskole 61 24 09 60 924 41 635
Lærer Dombås Fjellskole 995 53 405
Lærer Dombås Fjellskole 922 49 249

Oppvekst - Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dovre skole 61 24 21 82
Rektor Lesja og Dovre læresenter 990 25 212
Rektor Dombås skole 906 55 459
Rektor Lesja og Dovre Kulturskole 910 00 414 910 00 414
Konsulent 61 24 22 50
Konsulent 61 24 21 80
Rektor Dovre ungdomsskole 908 38 343

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 474 65 370
Bengt Fasteraune

Plan, næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan, næring og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 488 82 480
Endre Amundgård
Plan- og utviklingssjef 915 20 863

Leder for plan, byggesak, kart- og oppmåling, næring, miljø/friluftsliv, Dovre frivilligsentral og Lesja-Dovre Vekst

Daglig leder Frivilligsentralen 993 55 996
Daglig leder Lesja-Dovre Vekst 909 36 173
Miljø og friluftsliv 474 54 481
Daglig leder Frivilligsentralen 908 39 673
Prosjektleder eiendomsskattprosjektet 474 63 202
Valeria Khvalynskaya
Prosjektleder/kart,GIS 953 00 950
Øystein Svastuen
Planlegger 900 49 359
Næringskonsulent 971 59 413
Næringskonsulent 61 24 21 00 970 77 039
Lesja-Dovre Vekst 917 08 350

Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleie- og omsorgsleder 906 63 667 906 63 667
Finn Bergseth
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Koordinator avdeling for demens 469 57 534
Tildelingskontoret 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Koordinator hjemmesykepleien 480 78 638

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 76 301

Rådmannens kontor

Ansatte i avdelingen Rådmannens kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent/resepsjon 61 24 21 00
Leder rådmannskontor 61 24 21 49 947 82 095

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 21 27
Regnskapskontrollør 416 67 821 416 67 821
Økonomimedarbeider 61 24 21 32
Konsulent og lønnsmedarbeider 61 24 21 43
Økonomisjef 489 59 488