Vakttelefoner

Nødtelefon
Nødtelefon Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefoner
Vakttelefoner Telefonnummer
Legevakt 116 117
Teknisk vakt 474 50 306
Vedlikehold riks- og fylkesveger 970 07 766
Brannvakt 902 89 798
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20
Alarmtelefon for barn og unge 116 111

 

Fallviltjegere
Fallviltjegere Telefonnummer
Hans Kåre Vorkinnslien, Dovre 474 62 478
Ole Jakob Rudi, Dovre 958 56 923
Torbjørn Elvestad, Dovreskogen 480 48 029

 

Brøyting i Dovre kommune
Brøyteansvar Telefonnr.:
Dovre/Dovreskogen - Stian Brenden Maskinservice AS 958 16 727
Jønndalen - Dag Atle Sveen 477 57 131
Dombås - Myhren Maskinservice 458 04 901
Hjerkinn - Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning AS 414 24 555