Vakttelefoner

Nødtelefon
Nødtelefon Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefoner
Vakttelefoner Telefonnummer
Legevakt 116 117
Teknisk vakt 474 50 306
Vedlikehold riks- og fylkesveger 970 07 766
Brannvakt 902 89 798
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevernet i Lesja-Dovre - beredskap 24/7 908 54 475
Regional jordmorvakt 24/7 941 59 061

 

Fallviltjegere fra 1. februar 2019
Fallviltjegere Telefonnummer
Per Erik Hjelle, leder 414 26 611
Hans Kåre Vorkinnslien 474 62 478
Hans Erik Bjørnvolden 480 43 826
Sivert Magne Talleraas 917 31 390
Tor Ivar Hovhaugholen 917 00 338

 

Brøyting i Dovre kommune
Brøyteansvar Telefonnr.:
Dovre/Dovreskogen - Stian Brenden Maskinservice AS 958 16 727
Jønndalen - Dag Atle Sveen 477 57 131
Dombås - Myhren Maskinservice 458 04 901
Hjerkinn - Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning AS 414 24 555