Vakttelefoner

Nødtelefon
Nødtelefon Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefoner
Vakttelefoner Telefonnummer
Legevakt 116 117
Teknisk vakt 474 50 306
Vedlikehold riks- og fylkesveger 970 07 766
Brannvakt 902 89 798
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevernet i Lesja-Dovre - beredskap 24/7 469 03 843

 

Fallviltjegere
Fallviltjegere Telefonnummer
Hans Kåre Vorkinnslien, Dovre 474 62 478
Ole Jakob Rudi, Dovre 958 56 923
Torbjørn Elvestad, Dovreskogen 480 48 029

 

Brøyting i Dovre kommune
Brøyteansvar Telefonnr.:
Dovre/Dovreskogen - Stian Brenden Maskinservice AS 958 16 727
Jønndalen - Dag Atle Sveen 477 57 131
Dombås - Myhren Maskinservice 458 04 901
Hjerkinn - Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning AS 414 24 555