Tilgjengelighet

Alle skal ha like muligheter til å bruke dovre.kommune.no.


Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.
 


Vi følger retningslinjene til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
 

for å gjøre innhold så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

  • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp eventuelle WCAG-feil og mangler.
  • Vi skal ha  et klart og tydelig språk.
  • Nettsiden skal være kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
  • Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren din.
  • Vi vil oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
  • Vi vil fortløpende gå igjennom alle tilbakemeldinger på universell utforming, og gjøre eventuelle endringer

 

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du opplever at nettsiden ikke fungerer som den skal,

eller at språket er vanskelig å forstå. Har vi et vanskelig språk? Er det funksjonalitet som ikke fungerer? 
 

Du kan kontakte oss på epost: postmottak@dovre.kommune.no, eller du kan gå inn på

søknadsskjema https://skjema.no/dovre/702517, slik at vi kan forbedre oss.


Erklæringer: