Lesja og Dovre Beredskapssenter

Beredskapssenteret er lokalisert til Jora Industriområde, og er på totalt 600kvm.

 

Senteret åpnet 12.september 2015, og bygget er et flerfunksjonelt beredskapssenter, som består blant annet av en administrativ avdeling og en stor vognhall med tilhørende funksjoner.

Brannsjefen og feierne har sine kontorer i den administrative delen, hvor man også kan finne et stort møterom og kjøkkenkrok.

Frivillige og offentlige aktører kan benytte senterets fasiliteter, både til møter, kurs, øvelser, debriefinger og liknende.

Beredskapssenteret vil også være lokasjon for kommunal kriseledelse ved større hendelser, og er derfor utstyrt med nødstrømsaggregat.

Vognhallen har fire porter, hvor det befinner seg en vaskehall bak den fjerde porten.

Bygget inneholder i tillegg røykdykker- og feierverksted, garderober, lagringsplass, og treningsrom.

Ambulansetjenesten har lokaler i umiddelbar nærhet, og kan blant annet benytte treningsrommet som medisinsk teknisk treningsrom.

I tillegg leier Lesja og Dovre brannvesen lokaler ved det nedlagte militære ammunisjonslageret, som ligger samme område. Her disponerer etaten et større areal for lager og plass for containeranlegget for røykdykking. På dette området er det også et veinett, hvor det sammen med de øvrige nødetatene, arrangeres realistiske øvelser på trafikkulykker

 

Artikkelliste

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef Dovre og Lesja
Telefon 996 93 817
Pål Husom
Beredskapsrådgiver
Telefon 918 45 821
Mobil 918 45 821

Adresse

Besøksadresse: Almenningsvegen 35, 2660 Dombås

Telefon Brannvakt: 902 89 798

 

Nødnummer
Brann 110
Politi 112

Ambulanse

113

 

Følg gjerne Beredskapssenteret på Facebook