Tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen fører tilsyn med fyringsanlegg i boliger minimum hvert fjerde år. I tillegg til det lovpålagte tilsynet gis det generelle råd om brannsikkerhet.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn stiller krav om at kommunen fører tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, såkalt ”boligtilsyn”.

 

Dette utføres etter behov eller minst en gang hvert fjerde år.

 

Tilsyn vurderes når kommunen får melding om installasjon av nytt fyrings­anlegg, eller ved informasjon om endret fyringsmønster, for eksempel som følge av eierskifte og rehabilitering. Det vil også kunne bli vurdert tilsyn dersom fyringsanlegget har vært utsatt for uten­for­liggende forhold som brann, sotbrann, sterk storm eller flom.

 

I forbindelse med tilsynet ser vi også på den generelle brannsikkerheten i boligen. Røyk­varsleren blir testet og slokkeutstyret vurdert. Du får råd om antall og plassering av slokkeutstyr og tips om god fyringsteknikk. Videre ser vi på hvilke muligheter som finnes for sikker rømning og gir gode råd om alternative tiltak.

 

Noen vil oppleve at fyringsanlegget har feil eller mangler. Dette blir notert som avvik og alternative løsninger diskuteres sammen med kontrolløren. Deretter gis en frist for utbedring.

 

Det er ikke rom for omfattende rådgivning omkring driftsbygninger og brannsikkerhet, men enkle spørsmål forsøkes besvart.