Kommunal planlegging

Utvikling av bygda vår skjer gjennom overordnede strategier for utvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.
 
Reguleringsplaner finner du i vårt elektroniske kartsystem
NB! Dette er ei omfattande kartløsning og kan derfor ta en del tid å laste inn.
Brukerveiledning for kartsystemet:
1. Pass på å velge rett kommune (under Velg område)
2. Velg type kart (under Verktøy - rett under kommunevåpenet)
3. Gjør et søk for å finne rett plan. Du kan søke opp plannavn, plannummer, gateadresse, gards- og bruksnummer og stedsnavn
4. Klikk på aktuelt område i kartet, så får du opp en menystruktur i venstre marg med lenker til plandokumenter. I denne menyen er det også mulig å legge på egne kartdata, f.eks. flyfoto
 
 
 
Gjeldende planstrategi for Dovre kommune finner du her:

Artikkelliste

Kontakt

Kari Bentdal
Kommuneplanlegger
Mobil 912 47 518

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre