Organisasjon

 

Postadresse hovedadministrasjon: Kongsvegen 4, 2662 Dovre 

 

Besøksadresse: Båtsto, Dovre

Sentralbord: 61 24 21 00 

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Organisasjonsnummer: 939 849 831

 

 

Ordfører Magne Vorkinn
Tlf: 908 38 343
E-post: magne.vorkinn@dovre.kommune.no

 

Rådmann Halvor Nissen
Tlf: 913 76 301
Epost: halvor.nissen@dovre.kommune.no

 

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan. I Dovre er det 17 representanter i kommunestyret.

Ordføreren er den øverste politiske leder i kommunen.

Se også Dovre kommunes organisasjonskart  og politisk organisering.

Innsynsrett

Dovre kommune behandler informasjon om enkeltmennesker og virksomheter slik alle norske kommuner er pålagt. Vi har derfor registre som inneholder journaler for leger og helsepersonell, selskaps- og økonomiregistre, og andre databaser som inneholder opplysninger om brukere, innbyggere, elever, ansatte og så videre. Alle disse registrene er i følge norsk lov og Dovre kommune er pliktig å melde om disse registrene til Datatilsynet.
Som privatperson har du lov og rett til å få vite om informasjon om deg er lagret hos oss. Du kan få tilgang til denne informasjonen og også få opplyst hva informasjonen brukes til.
Eksempler på registre er skatteregister, pasientjournal og elev/klasselister.
Klikk her for å få mer informasjon om innsynsrett.

Artikkelliste