Politisk organisasjon

Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemd Formannskap Partsammensatt styre Felles F-møte Lesja/Dovre Arbeidsmiljøutvalg Regionråd Ordfører Eldreråd Oppvekst, kultur og omsorgsstyre Plan, næring og utviklingsstyret Fjellstyre

Klikk i kartet for å gå til ønsket styre, råd eller utvalg.