Viktig melding

Informasjon om Corona

  • Generell informasjon på Folkehelseinstituttet
  • Helsespørsmål Korona (hverdager 11.00 - 14.00, helg stengt) 952 15 070 
  • Andre henvendelser rettes kriseledelsen (hverdager 09.00 - 14.30) 61 24 11 00
  • Koronatelefon for barn og unge under 18 år (hverdager 12.00-20.00, helg 12.00-17.00)   480 77 880
  • Pårørende telefon Fredheim (døgnbemannet) 612 42 020
  • Samtaletelefonen (hverdager 10.00 – 20.00 og helg 12.00 – 18.00) 480 63 670
  • Nettsted med lokal informasjon: Kriseledelse Lesja og Dovre
  • Facebook: Krisehendelse Lesja og Dovre

 

Om kommunen