Personvern

Behandling av personopplysninger i Dovre kommune

Her kan du lese hvordan Dovre kommune vil behandle personopplysninger etter den nye personvernloven.

Dovre kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere. Vi arbeider for at din integritet skal ivaretas og har derfor laget en policy for hvordan din personlige informasjon behandles.

Hva bruker vi opplysningene til

Hvor lenge oppbevares opplysningene

Utlevere personopplysninger til andre

Hente personopplysninger fra andre

Behandlingsansvarlig

Personvernombud

Rett til innsyn

Rett til å trekke tilbake samtykke

Informasjonskapsler

Databehandler

Rett til å klage på lovstridig behandling av personopplysninger