Behandlingsansvarlig

Det er rådmannen som er ansvarlig for at vi behandler alt av personopplysninger korrekt, men for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til de som har ansvaret for den daglige driften på de stedene der vi har lagret personopplysninger.