Reiseliv og turisme


moskus_dovrefjell - Klikk for stort bilde

Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret, mens du rusler over vide vidder.

I horisonten ser du en villreinflokk beite. Og der, oppunder Snøhetta, vagger en brun ulldott av gårde. Du har sett en moskus!

Slike naturopplevelser kan vi by på i Dovre, og flere til. 

Kongevegen ved Hardbakken

I juli har det vært en intensiv fase i kartleggingen av Kongevegen.

Syklister åpnet Nasjonalparkvegen

Mange hadde lørdag formiddag funnet veien til Hjerkinn stasjon for å åpne nasjonalparkvegen over Dovre og bli med på den 18 km lange sykkelturen til Furuhaugli.

Unge syklister på Dovrefjell

Dovre kommune ønsker å markere at arbeidet med den sammenhengende tur- og sykkelveien over Dovrefjell er ferdig, og inviterer alle til å delta på åpningen.

Fantasifulle "Retro"-sykler

Det er ikkje akkurat vanleg at kommunen står bak såpass uhøgtidlege innslag i bybildet som syklane som nå er utplassert rundt på Dombås og over Dovrefjell.

Sykkelglede på Dovrefjell

Dovre kommune ønskjer å markere at arbeidet med den samanhengande tur- og sykkelvegen mellom Dombås og Hjerkinn  er ferdig. Kommunen inviterer til opningsarrangementet der alle er velkomen til å delta.

Unge syklister på Dovrefjell

Sykle eller gå mellom overnattingsbedriftene på Dovrefjell! «Nasjonalparkvegen over Dovrefjell» tek deg frå Dombås til Hjerkinn - ei strekning på 34 km. Her kan du sykle eller gå på god grusveg nestan utan biltrafikk.

Informasjon om sommersesongen 2017 ved Besøkssenter villrein på Hjerkinn:

Viewpoint SNØHETTA
Vi åpnet dørene til viewpoint SNØHETTA den 3. juni, og vil holde døgnåpent fram til midten av oktober (avhengig av værforholdene).
I likhet med foregående somre vil det også i år være en naturveileder tilstede på toppen fra onsdag til søndag i juli, august og september (med noen få unntak utover høsten). 
Vi har satt opp nye informasjonsplakater på parkeringsplassen, der det bla. er informasjon om turen opp til viewpoint, villrein, moskus, verneområder og naturrestaureringa av skytefeltet. Til orientering er det nå presisert på en ene infoplakaten at det IKKE er tillatt med overnatting inne på viewpoint SNØHETTA.

Dersom det er grupper som ønsker spesielt guideopplegg er det bare å ta kontakt med oss på Besøkssenter villrein, så skal vi se hva vi får til.

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert info utover sommersesongen: @besokssenter.villrein

 

Dovrefjell

Kongevegen over Dovrefjell er et viktig kulturminne med en rik historie. Et igangsatt forprosjekt skal nå kartlegge Kongevegens tilstand og hva en istandsettelse og tilrettelegging av veien fra Dovre kirke til Oppdal kirke vil bety av muligheter, utfordringer og kostnader.

Snøhetta

Ferdselsreglene for vegene i tidligere Hjerkinn skytefelt i forkant av sommersesongen 2017 er oppdatert.