Mange feiret sykkelvegen

Syklister åpnet Nasjonalparkvegen Dovre kommune Mange hadde lørdag formiddag funnet veien til Hjerkinn stasjon for å åpne nasjonalparkvegen over Dovre og bli med på den 18 km lange sykkelturen til Furuhaugli.

Ordfører Bengt fasteraune klippet snora Dovre kommune

 

 

 

 

 

 

 

Klopper over myrene er produsert av Lesja-Dovre Vekst Dovre kommune

 

 

 

 

 

 

 

Pølsestopp på Dovregubbens hall Dovre kommune

 

 

 

 

 

 

 

Fest for sykkelvegen på Furuhaugli Dovre kommune

 

 

 

 

 

 

 

Den 34 km lange Nasjonalparkvegen over Dovrefjell er blitt til som et stort samarbeidsprosjekt der mange har vært involvert, både med fysisk arbeid og med økonomisk støtte. Alt fra vedhoggere som ryddet vegtraseene, via deltakere i planleggingsprosessen, til entrepenører som har lagt sin sjel i å få til et best mulig resultat for brukerne av vegen. Vegen består av eksisterende vegparseller knyttet sammen med nybygde vegstrekninger, slik at en har fått en sammenhengende sykkelveg over hele fjellet fra Dombås til Hjerkinn. Grunneiere som vegen krysser er Joramo bygdealmenning, Fokstugu og Statskog.

Snøhetta anlegg, Stian Brenden Maskinservice og Tronfjell Maskin har gjennomført arbeidet med ulike parseller av vegen. Sherpaer fra Nepal har murt stikkrenner i stein på en del av vegen som ligger på et historisk vegfar. Lesja-Dovre Vekst har både laget og satt opp informasjonsskilt og lagt klopper over myrene. Takk også til de mange andre som har bidratt til sykkelvegen på mange ulike vis.

Viktige økonomiske bidragsytere:

  • Oppland fylkeskommune
  • SNO – bestillingsdialogen, gjennom de lokale Nasjonalparkstyrene
  • Sparebankstiftelsen
  • Miljødirektoratet – Naturen som verdiskaper
  • Riksantikvaren – tilskudd knyttet til istandsetting av den historiske vegen
  • Dovre kommune

Eksterne bidragsytere har bidratt med ca. 50% av prosjektkostnaden på ca. 10 mill. kr., Dovre kommune med resten.

Under åpningsfeiringen på Furuhaugli vanket det mange godord til kommunens prosjektleder Berit Fiksdahl, som med iherdig innsats hele veien fra planprosessen startet for fullt i 2010, har loset prosjektet fram til at vi nå har en flott sykkelveg over hele Dovrefjell.

Dåm hadde laget egen sykkelræpp for anledningen Dovre kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange flotte musikkinnslag fra Dovre spellmannslag, The Fireball (kulturskolen) og Dåm satte en ekstra spiss på feiringen. Dovre spellmannslag fikk for øvrig Dovre kommune sin kulturpris for lang og tro tjeneste for kulturlivet i Dovre, ikke minst for å ta vare på de mange flotte Dovre-komponistene innenfor folkemusikken.

 

God tur på sykkelvegen.