Opphavsrett

Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk har til å kopiere og publisere åndsverket. Opphavsrett reguleres i Norge av Åndsverkloven.

Generelt for innholdet på Dovre kommunes nettsider, er at materialet er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk. Spesielle regler gjelder for bruk av kommunevåpen.

Foto på Dovre kommunes nettsider og sider på sosiale medium kan gjøres tilgjengelig etter nærmere avtale med kommunen.

Kontakt Sissel Rykhus på telefon 61 24 21 00  eller mail  ved spørsmål om bruk av foto.

 

Creative Common lisens

Vi bruker Creative Common lisenser for nettsiden.

Det er en "Navngivelse-Ikkekommersiell" - lisens. Det betyr at alle kan bruke våre bilder og tekster ikkje-kommersielt og der bilder og tekster skal ha med navn på opphavsperson.