Kultur

Dovre kommune skal gjennom sin kulturpolitikk øke innbyggernes trivsel og livskvalitet basert på varierte kulturtilbud  og muligheter til opplevelse og egenaktivitet basert på egne forutsetninger.

Anethe Kleven Kulturkontoret i samarbeid med andre aktører som frivillige og andre virksomheter skal bidra til at Dovre kommune er en kommune du vil trives i.

Vi har ulike tilskudd der aktører kan søke om midler til kulturaktiviteter. Oversikt over tilskudd finner du i egen fane under Kultur, idrett og fritid.

Gjennom året har vi ulike arrangement for barn og unge, der vi samarbeider tett med andre kommuner i Nord- Gudbrandsdalen og med vår nabo kommune Lesja.

UKM- Ung Kultur Møtes arrangeres i februar i Otta Kulturhus. Se mer info om UKM i egen fane under Kultur.

Natt på Museet- arrangeres i september på Lesja Bygdemuseum. Natt på Museet er et samarbeid mellom kultursektoren i Lesja og Dovre og Gudbrandsdalsmusea. Se mer info om Natt på museet i egen fane under kultur.

Ungdomsmusikalen i Nord- Gudbrandsdal er et musikal prosjekt for ungdom i alder 15- 25 år, et samarbeid mellom de 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal.

Kulturkontoret har også ansvaret for Kulturprisen og Idrett- og kulturstipend. Du finner mer info om disse ordningene i egen fane under kultur.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Sparebankstiftelsen DNB har gjeve oss moglegheit til å etablere Spillsenter ved Dovre bibliotek.

Gåveoverrekkinga kan du sjå her: https://godekrefter.sparebankstiftelsen.no/v/a7yJC/ 

I uke 31 arrangerer Lesja-Dovre Danseteam ny sommercamp etter fjorårets suksess. 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.  

The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!

Otta kulturhus fredag 31. januar - lørdag 1. februar. Velkommen!

Kaja Dalum Bakkhaug

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk tipping og Norsk kulturskoleråd. Hvert år mottar 100 utøvere innen ulike kunst sjangre Drømmestipendet på kr. 15 000,-.

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414