Kultur

Dovre kommune skal gjennom sin kulturpolitikk øke innbyggernes trivsel og livskvalitet basert på varierte kulturtilbud  og muligheter til opplevelse og egenaktivitet basert på egne forutsetninger.

Anethe Kleven Kulturkontoret i samarbeid med andre aktører som frivillige og andre virksomheter skal bidra til at Dovre kommune er en kommune du vil trives i.

Vi har ulike tilskudd der aktører kan søke om midler til kulturaktiviteter. Oversikt over tilskudd finner du i egen fane under Kultur, idrett og fritid.

Gjennom året har vi ulike arrangement for barn og unge, der vi samarbeider tett med andre kommuner i Nord- Gudbrandsdalen og med vår nabo kommune Lesja.

UKM- Ung Kultur Møtes arrangeres i februar i Otta Kulturhus. Se mer info om UKM i egen fane under Kultur.

Natt på Museet- arrangeres i september på Lesja Bygdemuseum. Natt på Museet er et samarbeid mellom kultursektoren i Lesja og Dovre og Gudbrandsdalsmusea. Se mer info om Natt på museet i egen fane under kultur.

Ungdomsmusikalen i Nord- Gudbrandsdal er et musikal prosjekt for ungdom i alder 15- 25 år, et samarbeid mellom de 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal.

Kulturkontoret har også ansvaret for Kulturprisen og Idrett- og kulturstipend. Du finner mer info om disse ordningene i egen fane under kultur.

Den kulturelle Spaserstokken arrangerer konsert på Fredheim 30.mars kl. 17:00!

 

Førstkommende lørdag holder Hjerleid åpen smie for ungdom i hele Dovre kommune. Det er også mulig å delta på matlagingskurs, eller bare komme å henge på kvelden. 

Tilbudet gjelder for de fra 10.klasse til og med 3. klasse på videregående. 
Gratis for alle! :) 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.
Søknadsfrist 15. april 2023.

Vi ser helst at dere søker digitalt. Elektronisk søknadsskjema finner dere HER!
Velg skjemaet under Kultur, idrett og fritid som heter Kultur- og idrettstilskudd - søknad.

Vedlegg som kreves til søknaden:

  • 19 år eller yngre: .............
  • 20 år eller eldre: .............
  • Totalt (inkl. andre kommuner): .............

 

 

 

 

Det er også mulig å benytte seg av søknadsskjema som er lagt ved i denne artikkelen. Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Søkere til Musikk, dans, andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler

  • søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler

  • søknadsskjema
  • rapportskjema for hovedlag/ gruppe
  • aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget

Vedlegg kreves også ved bruk av søknadsskjema!

 

Kantinen på Hjerleid Handverksskole åpner dørene for alle ungdommer i alderen fra 10. klasse - 25 år i Dovre kommune
18.februar kl. 16.00-23.00!

Her blir det servert gratis mat og man har muligheten til å spille brettspill, Mario Party på storskjerm, eller bare henge.

 

For spørsmål og/eller transport ta kontakt med Fritidsleder på Hjerleid

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

I uke 31 arrangerer Lesja-Dovre Danseteam ny sommercamp etter fjorårets suksess. 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.  

The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!

Otta kulturhus fredag 31. januar - lørdag 1. februar. Velkommen!

Kontakt

Kristine Strande
Kulturkonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 910 00 414