Høringer og kunngjøringer

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2021 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no.

Listene finner du her:

Utleggsliste 2021 - Boligeiendommer (PDF, 287 kB)
Utleggsliste 2021 - Særskilt skattegrunnlag (PDF, 38 kB)
Utleggsliste 2021 - Næringseiendommer (PDF, 52 kB)
Utleggsliste 2021 - Kraftverk (PDF, 31 kB)

 

Kommunestyret i Dovre har vedtatt å legge forslag til planstrategi for Dovre kommune ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 31. mars 2021.