Høringer og kunngjøringer

Liste over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn fra 23.03.2018 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no