Høringer og kunngjøringer

PNU-utvalget i Dovre kommune har vedtatt å legge ut forslag til endringer i Minneparken. 

 

PNU-utvalget har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Domaasgarden.