Høringer og kunngjøringer

PNU-styret vedtok i sak 14/18 å legge planen ut til offentlig ettersyn.

 

Vi ber om at evt merknader er Dovre kommune i hende innen den 1. juni 2018.

 

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn fra 23.03.2018 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no