Høringer og kunngjøringer

Startens kartverk er bedt av Språkrådet om å reise navnesak for stednavna Storhuset/Storrhuset og Langranden/Storhusranden/Storrhusrandin. Språkrådet ønsker samtidig å reise navnesak på avslutningen –randin/-randen. Se navneliste (PDF, 179 kB) for navn som er med i saken.

Hvis det er noen som har innspill/uttalelser til denne saken ber vi om at dere sender disse skriftlig til Dovre kommune innen 25 juni.

Pårørendegruppe for rusavhengige i Dovre, Lesja, Sel, Lom, Vågå og Skjåk har oppstart på Dovre Frivilligsentral Furukroken.

Det har tidligere blitt varslet om forsinkelser og nå ny forsinkelse.