Høringer og kunngjøringer

 PNU-utvalget i Dovre kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift for beverjakt (PDF, 453 kB) og endring av den lokale båndtvangsforskriften (PDF, 480 kB) ut til offentlig ettersyn. 

Dovre kommune har fått midler fra Riksantikvaren til å utarbeide en kulturminneplan for hele Dovre kommune. Kulturminneplanen for Dovrefjell, som nettopp er vedtatt (febr. 2020), vil bli innarbeidet i planen. Kommunen ønsker et samarbeid med frivillige lag og andre som arbeider med og er opptatt av kulturminnevern. Frist for innspill til planprogrammet er 10. juli 2020.

Dovre kommune tilbyr gratis leie av torgplasser i Dombås sentrum. Interesserte kan søke nå!