Høringer og kunngjøringer

Lister over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 27.02.2020 på kommunens hjemmeside og på kommunehuset Båtsto.