Høringer og kunngjøringer

Planen er sendt ut til både grunneigarar og turistbedrifter på Dovrefjell, ulike forvaltningsorgan, historielag m.fl.  Frist for merknader er 1. nov. 2019. Merknader sendast Dovre kommune, postmottak@dovre.kommune.no   eller til Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Høringsfrist 3/6-2019.

Plan-, næring- og utviklingsstyret i Dovre kommune har vedtatt å legge detaljreguleringsforslag for Dombåsmorkje I og Dombås morkje II ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at ev. merknader er Dovre kommune i hende innen den 12.04.2019.