Høringer og kunngjøringer

Det er etablert område for torghandel på parkeringsplassen foran Dombås kirke, helt inntil Minneparken.

Torghandel er etter søknad til kommunen tillatt i perioden 15. mai-15. september. Nærmere stedsangivelse og retningslinjer finner du her:

 

Høringsfrist 3/6-2019.

Plan-, næring- og utviklingsstyret i Dovre kommune har vedtatt å legge detaljreguleringsforslag for Dombåsmorkje I og Dombås morkje II ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at ev. merknader er Dovre kommune i hende innen den 12.04.2019.