Høringer og kunngjøringer

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret godkjent reguleringsplan for Hjerkinndammen i møte 13.06.2022, sak 23/2022.

PNU-utvalet i Dovre kommune har lagt forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kjørrhovda hytteområde ut på høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §5-2 og §12-10.

Vi har fått tilbakemelding fra Telenor angående status på kobbersanering med bakgrunn i at mange kunder har fått melding om sanering allerede i slutten av mai.

Pårørendegruppe for rusavhengige i Dovre, Lesja, Sel, Lom, Vågå og Skjåk har oppstart på Dovre Frivilligsentral Furukroken.

Det har tidligere blitt varslet om forsinkelser og nå ny forsinkelse.