Høringer og kunngjøringer

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges framforhandlet revidert utbyggingsavtale for Dombås hyttepark ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 5.oktober 2018.

Liste over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn fra 23.03.2018 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no