Høringer og kunngjøringer

Med hald i plan- og bygningslova §12-3 blir forslag til detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen blir lagt ut på høyring/offentleg ettersyn. 

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres det at revidert utbyggingsavtale knyttet til 

Reguleringsplan for Mysusmørbakken masseuttak

legges ut til offentlig ettersyn.

Det har tidligere blitt varslet om forsinkelser og nå ny forsinkelse.