Pårørendegruppe for rusavhengige

Pårørendegruppe for rusavhengige i Dovre, Lesja, Sel, Lom, Vågå og Skjåk har oppstart på Dovre Frivilligsentral Furukroken.

Møtetidspunktene er 10.03. og 17.03. kl. 18.00. Se plakat nedenfor.

Plakat-oppstartmøter for pårørendegruppe Frivilligsentralen