Fakta om Dovre kommune

17. mai 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Jubileet feiret Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument; frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre.

"Enig og tro til Dovre faller" var Eidsvollsmennenes enighetserklæring i 1814. Hvorfor valgte de nettopp denne erklæringen?

Dovrefjell er det nærmeste man kommer et nasjonalt hellig fjell skriver professor i religionshistorie Gro Steinsland. Vi finner igjen Dovrefjell i skapelsesmytene til det norske folk i norrøne myter. Orknøyene har opphavsmyter knyttet til Dovrefjell, sagalitteraturen forener det norrøne folket og samene på Dovre (gjennom Harald Hårfagres møte og giftemål med samjenta Snøfrid). Når Eidsvollmennene erklærte "Enig og tro til Dovre faller" var det ikke tilfeldig. Ibsen bygget videre på disse mytene med sin Dovregubben, videre er det sterke eventyrtradisjoner knyttet til området.

Jubileet i 2014 har hatt som mål å skape økt deltakelse og engasjement i de demokratiske prosesser både på kommunalt og nasjonalt nivå i Norge. Det nye nettstedet www.minstemme.no skal bidra i dette arbeidet, prøv det du også.

Med sine over 73% vernede områder i form av flere nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, har Dovre kommune status som Nasjonalparkkommune, som en av 24 kommuner godkjent etter eget regelverk fastsatt av Miljødirektoratet. Les mer om Nasjonalparkkommuner her.

 


 

Dovre kommune er i gang med et krevende arbeid for å sikre gode tjenester for innbyggerne i årene som kommer, noe som vil medføre omstilling og nytenkting for mange av våre medarbeidere. Vi kommer i den anledning til å spørre både ansatte og innbyggere til råds i prosessene, og håper på et stort engasjement med hele kommunen i sentrum.Ta gjerne kontakt med en av oss når du har forslag til hvordan vi kan gjøre oppgavene på en annen og bedre måte for både fastboende og turister.

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre

 

Kart