Ledige stillinger

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

HJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER/OMSORGSARBEIDER

20% helgestilling

 

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

HJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER/OMSORGSARBEIDER

14% HELGESTILLING

 

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.  Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhettil eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.   Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.  Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim,  og med Raumabanen til Åndalsnes.  Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved kommunens nyetablerte tildelingskontor er det fra januar 2019 ledig 50 % fast stilling som saksbehandler.

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune. Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftlivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.  Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt. Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim, og med Raumabanen til Åndalsnes. Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Lesja er den største kommunen i Oppland i areal og har 2028 innbyggere. Lesja er nabokommune bl.a til Dovre og vi grenser i Vest mot Møre og Romsdal. Vest i kommunen ligg Bjorli som er hovedsatsingsområde for turisme. Kommunen har gode tjenester og er ideell for friluftsliv året rundt. Stillingsressursen vil ligge organisatorisk under helse og rehabilitering, der det pr i dag er 9,2 årsverk fordelt på mange fagpersoner.

 

I Lesja og Dovre kommuner er det - under forutsetning av politisk godkjenning - ledig fast stilling som psykolog fra 1. mai 2019.

 

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent: Psykolog 100 %

 

Stillingen vil være fordelt mellom kommunen med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja. Stillingen vil være organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene.

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

50% fast stilling. Ikke helgearbeid.

 

Kompetanseønske

 • Erfaring i helsearbeid.
 • Gode digitale ferdigheter

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

SYKEPLEIERSTILLING

40% vikariat i hjemmesykepleien foreløpig ut 2019.

 

Kompetansekrav

 • Bachelor sykepleie
   

Kompetanseønske

 • Tilleggskompetanse i rehabilitering, eldreomsorg eller demens er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

HJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER/OMSORGSARBEIDER

80% fast stilling i langtidsavdelingen.

Denne stillingen har arbeid hver annen helg.  14% og 20% helgestilling.

 

Kompetansekrav

 • Fagkompetanse helsefagarbeid
   

Kompetanseønske

 • Tilleggskompetanse i eldreomsorg, demens, rehabilitering er ønskelig.
 • Gode digitale ferdigheter

 

 

 

 

 

 

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

SYKEPLEIERSTILLING

45% vikariat på langtidsavdelingen foreløpig ut 2019.

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

SYKEPLEIERSTILLING

50% vikariat i rehab.avd. foreløpig ut 2019

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

SYKEPLEIERSTILLING

50% fast stilling i langtidsavdeling

 

 

 

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stilling ledig:

 

SYKEPLEIERSTILLING

85% vikariat i rehabiliteringsavdelingen fram til 01.12.2019

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Ved pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stillinger ledig:

 

SYKEPLEIERSTILLING

100% fast stilling i langtidsavdeling.