Ledige stillinger

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

Ledig merkantil stilling i Lesja og Dovre brannvesen

Det lyses ut fast merkantil stilling 20 % relatert til feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbebyggelse.

Tiltredelse snarest.

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

Det er ledige stillinger i bolig med døgnkontinuerlig oppfølging av en ungdom med sammensatte utfordringer. Vi har 3-1 bemanning og jobber innenfor kapitel 9.

Du vil få jobbe med en trivelig ung person som har mange interesser, er aktiv og liker friluftsliv. Du vil bli en del av et fint team som har en interessant og lærerik arbeidsplass ved foten av Dovrefjell, hvor du vil oppleve både personlig og faglig utvikling.

Det vil være en fordel med ART-trenerkompetanse, da dette er et av de prioriterte målområdene.

Vi jobber etter prinsipper om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse som ledes av en dyktig fagansvarlig med mye erfaring og kompetanse. Han er mye i miljøet og gir løpende veiledning til personalet. Det gis omfattende opplæring på fire betalte opplæringsvakter. En veiledningsdag fra 09.00-15.00 inngår i turnus hver 5. uke. I tillegg er det opprettet etterfølgende fagmøte på veiledningsdagen fra 15.00-17.00 for de med 3-årig helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Vi har oppfølging av habiliteringstjenesten.

Det forventes gode samarbeidsevner og løsningsorientert innstilling. Vi er ute etter deg som kan tenke seg å jobbe med utfordrende atferd i team. Jobben fordrer god helse. Du må være ansvarsbevisst, lærevillig og lojal mot faglige beslutninger

 

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

Det er ledige stillinger i bolig med døgnkontinuerlig oppfølging av en ungdom med sammensatte utfordringer. Vi har 3-1 bemanning og jobber innenfor kapitel 9.

Du vil få jobbe med en trivelig ung person som har mange interesser, er aktiv og liker friluftsliv. Du vil bli en del av et fint team som har en interessant og lærerik arbeidsplass ved foten av Dovrefjell, hvor du vil oppleve både personlig og faglig utvikling.

Det vil være en fordel med ART-trenerkompetanse, da dette er et av de prioriterte målområdene.

Vi jobber etter prinsipper om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse som ledes av en dyktig fagansvarlig med mye erfaring og kompetanse. Han er mye i miljøet og gir løpende veiledning til personalet. Det gis omfattende opplæring på fire betalte opplæringsvakter. En veiledningsdag fra 09.00-15.00 inngår i turnus hver 5. uke. I tillegg er det opprettet etterfølgende fagmøte på veiledningsdagen fra 15.00-17.00 for de med 3-årig helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Vi har oppfølging av habiliteringstjenesten.

Det forventes gode samarbeidsevner og løsningsorientert innstilling. Vi er ute etter deg som kan tenke seg å jobbe med utfordrende atferd i team. Jobben fordrer god helse. Du må være ansvarsbevisst, lærevillig og lojal mot faglige beslutninger