Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

 60% vikariat med snarlig tiltredelse.

Vi søker deg som vil bidra sammen med dyktige kollegaer i et tett samarbeid med arbeidssøkere, for å gi vedkommende muligheter til å komme i aktivitet og arbeid. NAV har som visjon å gi mennesker muligheter og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Stillingen er et vikariat med snarlig tiltredelse og fram til ut august 2022.

1.års engasjement i administrativ funksjon ledig med snarlig tiltredelse.

Lesja og Dovre brannvesen jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi verner liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker. I tillegg har vi ansvar for at Lesja og Dovre kommuner har operativ kriseledelse ved større hendelser i våre kommuner.

I Dovre kommune er det fra snarest ledig engasjementstilling som miljøarbeidere i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten. Stillingene har i førsteomgang en varighet på 1 år, med mulig forlengelse. Stillingsstørrelsene er 34,95% med jobb hver 5.helg.

Kort beskrivelse av arbeidsplassen: Tjenesten er organisert i egen bolig. Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medleverturnus hvor 100% stilling tilsvarer 9døgn over en 5ukers periode med helgevakt hvert 5.helg.

Bemanningen vil være 4:1 i det første året.

I Dovre kommune er det ledig ett års engasjement som fastlønnet kommunelege II i 100 % stilling fra nåværende tidspunkt og ut 2022. Gode lønnsbetingelser og fri bolig.

Arbeidsoppgaver:

  • 60 % kurativ tjeneste og 40 % som sykehjemslege
  • Deltakelse i interkommunal vaktordning for 6 kommuner er stasjonert på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter på Otta. Vaktordningen omfatter primærvakter på Otta og sekundær hjemmevakt. Det er 2-3 vakter pr. måned, med mulighet for flere vakter om ønskelig.