Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Ved pleie- og omsorgsavdelinga, Fredheim omsorgssenter er følgande stilling ledig:

HEIMESJUKEPLEIA

100% fast stilling sjukepleiar.

Turnus med arbeid 3.helg

 

Kompetansekrav

  • Bachelor sjukepleie
     

Ved pleie- og omsorgsavdelinga er følgande stilling ledig

50% fast stilling heimehjelp

Tenesta omfattar hjelp til praktiske gjeremål, eigenomsorg og personleg stell for heimebuande med hjelpebehov.

Du må ha førarkort, vera positiv og løysingsorientert.

Personleg eignaheit og kommunikative evner blir vektlagt.

Stillinga er ledig frå dags dato.

Fleire opplysingar får du ved å kontakte pleie- og omsorgsleiar Reidun Øvre Øygard, tlf. 41501865

 

Søknadsfrist: 11.04.2021

 

FERIEVIKARAR SOMMAREN 2021

Vi treng ferievikarar hovudsakleg i perioden 21. juni til 22.august 2021  til følgande område:

  • Avdelingane på Fredheim omsorgssenter
  • Heimesjukepleia
  • Heimehjelp
  • Kjøkkenpersonell
  • Vaskeri