Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

 

I Lesja, Dovre og Sel kommuner er det to faste ledige stillinger for psykologer

Psykologer, fast 2 x 100 % stilling fra dags dato.

Stillingene fordeles mellom kommunene etter folketall og behov. Det arbeides for å etablere et  vertskommunesamarbeid slik at det blir en arbeidsgiver for psykologen(e).

SYKEPLEIER – fast stilling

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 03.01.2021  ledig fast stilling som:

SYKEPLEIER – 25%

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

Studenter innen sykepleie kan søke stilling.  Tilsetting med forbehold om godkjent eksamen.

SYKEPLEIER – vikariat

Ved Fredheim omsorgssenter er det 03.01.21 – 12.10.21  ledig vikariat i stilling som

SYKEPLEIER – 24%

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

SYKEPLEIER – vikariat

Ved Fredheim omsorgssenter er det 03.01.2021 til 11.01.2022 ledig vikariat i stilling som:

SYKEPLEIER – 50%

(kan evt kombineres med andre ledige stillinger)

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

SYKEPLEIER – fast stilling

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 03.01.2021  ledig fast stilling som:

SYKEPLEIER – 46%

(kan evt kombineres med ledige vikariat)

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

Studenter innen sykepleie kan søke stillingen.  Tilsetting med forbehold om godkjent eksamen

SYKEPLEIER – vikariat

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 01.02.2021  til 24.09.2021 ledig vikariat i stilling som

SYKEPLEIER – 100%

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

SYKEPLEIER – vikariat

Ved Fredheim omsorgssenter er det 03.01.21 til 04.05.21 ledig vikariat i stilling som

SYKEPLEIER –20%

(kan evt kombineres med andre ledige stillinger)

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie

100% ENGASJEMENT BARNEHAGELÆRER – DOMBÅS BARNEHAGE

Fra 01.01.2021 til 14.08.21 er følgende stilling ledig:

Engasjementstilling som barnehagelærer i 100 %

VIKARIAT BARNEHAGELÆRER – DOMBÅS BARNEHAGE

Fra 01.01.2021 til 14.08.2021 er følgende stilling ledig:

Vikariat som barnehagelærer i 100 % stilling

VIKARIAT FAGARBEIDER – DOMBÅS BARNEHAGE

Fra 01.01.2021 til 16.07.2021 er følgende stilling ledig:

Vikariat som fagarbeider i 100 % stilling

 

VIKARIAT FAGARBEIDER – DOMBÅS BARNEHAGE

Fra 01.01.2021 til 14.08.2021 er følgende stilling ledig:

Vikariat som fagarbeider i 20 % stilling

HELSEFAGARBEIDER (vikariat)

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 03.01.21 til 03.07.21  ledig vikariat i stilling som

HELSEFAGARBEIDER – 100%

HELSEFAGARBEIDER fast stilling

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 03.01.2021  ledig fast stilling som

HELSEFAGARBEIDER – 66% (med arbeid hver 2. helg)

 

HELSEFAGARBEIDER - vikariat

Ved Fredheim omsorgssenter er det 03.01.21 til 03.07.21  ledig vikariat i stilling som

HELSEFAGARBEIDER – 14%

Kompetansekrav

  • Fagbrev helsefag

HELSEFAGARBEIDER fast stilling

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 03.01.2021 ledig fast stilling som

HELSEFAGARBEIDER – 13,85%  (med arbeid hver 3. helg)