Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Undervisningsstilling, vikariat

Ved område/ avdeling Dovre skule er det med forbehold om studier og permisjoner fra 01.08.2020-31.07.2021 ledig vikariat inntil 100%.

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent:  Undervisningsstilling, vikariat

Stillingens navn:   100% fast rektorstilling

Ved område/ avdeling Dovre ungdomsskole er det fra 01.08.2020 ledig fast rektorstilling

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent: Rektorstilling 100%

 

Ved område/ avdeling Dombås fjellskole er det fra 01.08.2020 ledig fast stilling.

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent:  Assistent / instruktør – 70%

FERIEVIKARAR SOMMAREN 2020

Vi treng ferievikarar hovudsakleg i perioda 22. juni til 9.august til følgande område:

  • Avdelingane på Fredheim omsorgssenter
  • Heimesjukepleia
  • Heimehjelp
  • Kjøkkenpersonel
  • Vaskeri

Personar med fagkompetanse eller erfaring fra fagområda blir prioritert, men vi ønsker også at ungdom over 18 år søker. Skriv gjerne i prioritert rekkefølge kva avdeling du ønsker å arbeide i.

Du blir lønna etter kvalifikasjonar. Opplæring blir gjeve.

Skriv ein enkel søknad til Pleie- og omsorgsavdelinga, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre, evt. epost fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no.

Pleie- og omsorgsavdelinga er samlokalisert på Fredheim omsorgssenter i moderne og velfungerande lokalar.

For alle stillingane blir det forventa ei viss datakompetanse, da både pasientjournal, arbeidsplanar, kvalitetsdokumentasjon, avvikssystem m.m. er elektronisk. Norsk språk må beherskast godt.  

Søkjarar til heimetenestene må ha førerkort.

Ønsker du fleire opplysingar om stillingane kan du kontakte pleie- og omsorgsleiar Reidun Øvre Øygard på telefon 415 01 865 evt. e-post: reidun.ovre.oygard@dovre.kommune.no.

 

Søknadsfrist 01.04.2020.

 

Velkomen til en hyggeleg og lærerik sommar saman med oss i pleie og omsorg i Dovre!