Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Fysioterapitjenesten i Dovre kommune søker en engasjert medarbeider til stillingen som kommunal fysioterapeut.

Stillingen er 100 % fast og er ledig fra 27. april.

Det kan også bli aktuelt med ansettelse av fysioterapeut i en 80-100 % prosjektstilling for ett år i forbindelse med tilskuddsmidler til styrking av helsestasjonen.

Stillingen er rettet mot både voksne og barn/unge, både forebyggende og behandlende tiltak. Fysioterapitjenesten har ønske om å øke fokuset på forebyggende arbeid i årene fremover. Tjenesten er godt i gang med et prosjekt for barn og unge i samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten, og er i planleggingsfasen på to andre prosjekter. Det ene er innenfor friskliv og det andre for gravide / kvinner i barsel.

LÆREPLASS

I Dovre kommune kan vi fra 01.08 2021 ta inn lærling  innen fagområdet

  • BARNE- OG UNGDOMSARBEID (1 plass)

LÆREPLASS

I Dovre kommune kan vi fra 01.08 2021 ta inn lærlinger innen fagområdene

  • IKT SERVICEFAG  eller  DATAELEKTRONIKK (1 plass)

FERIEVIKARAR SOMMAREN 2021

Vi treng ferievikarar hovudsakleg i perioden 21. juni til 22.august 2021  til følgande område:

  • Avdelingane på Fredheim omsorgssenter
  • Heimesjukepleia
  • Heimehjelp
  • Kjøkkenpersonell
  • Vaskeri