Ledige stillinger

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

 

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

VEILEDER NAV LESJA-DOVRE

90% fast stilling som veileder er ledig fra 12.11.2018.

Vi søker deg som vil bidra sammen med dyktige kollegaer i et tett samarbeid med bruker, for å gi vedkommende muligheter til å komme i aktivitet og arbeid.

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

 

 

Prosjektleiar i Program for folkehelsearbeid

 

Kommunane Skjåk, Lom og Dovre søkjer felles prosjektleiar. Formålet med prosjektet er å utvikle helsefremjande og gode psykososiale miljø for alle barn og unge i barnehage og skole.

 

Prosjektleiaren får 30 % stilling i inntil 3 år - med atterhald om at statleg finansiering held fram i perioden. Stillinga er eit engasjement. Oppstart er 1. januar 2019.