Ledige stillinger

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Kommunelege II.    Gode lønnsbetingelser og fri bolig.

I Dovre kommune er det ledig ett års engasjement som fastlønnet kommunelege II i 100 % stilling fra nåværende tidspunkt og ut 2022.

Arbeidsoppgaver:

  • 60 % kurativ tjeneste og 40 % som sykehjemslege
  • Deltakelse i interkommunal vaktordning for 6 kommuner er stasjonert på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter på Otta. Vaktordningen omfatter primærvakter på Otta og sekundær hjemmevakt. Det er 2-3 vakter pr. måned, med mulighet for flere vakter om ønskelig.

 

Ledige stillinger – Miljøarbeidere.

I Dovre kommune er det fra 1.januar ledig vikariat som miljøarbeider i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten. Stillingene har i førsteomgang en varighet på 1år.

Stillingsstørrelsene er
 - 34,95% som utgjør 3døgn med jobb hver 5.helg.
- 15% som utgjør 1,5 døgn primært på hverdager hver 5.uke.

Disse to stillingene kan vurderes å slåes sammen til en stilling.

Kort beskrivelse av arbeidsplassen: Tjenesten er organisert i egen bolig. Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medleverturnus hvor 100% stilling tilsvarer 9døgn over en 5ukers periode med helgevakt hvert 5.helg. 4:1 bemanning.

Ledige stillinger TILKALLINGSVIKAR – Miljøarbeidere.

I Dovre kommune er det fra snarest ledig stilling som tilkallingsvikar for miljøarbeidere i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten. Tjenesten er organisert i egen bolig. Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medleverturnus hvor 100% stilling tilsvarer 9døgn over en 5ukers periode med helgevakt hvert 5.helg. 4:1 Bemanningen.

 

Ved Fredheim omsorgssenter og i hjemmebaserte tjenester er det fra 1/1 2022 ledig fast stilling

som Fagutvikler i 100% kombinert med helgevakt hver 3. helg.

Er du engasjert og ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitet, liker du å veilede og spille de rundt deg gode?

Da er du den vi ønsker på laget.

Som fagutvikler vil du være en nøkkelperson i arbeidet med å forme og utvikle kvaliteten i tjenestene som ytes i sykehjem og i heimebaserte tjenester i Dovre.

Dovre kommune satser på bruk av velferdsteknologi (VFT) innenfor helse-, pleie- og omsorgstjenester og har i dag tatt i bruk moderne løsninger på institusjon. VFT skal tilrettelegges for brukere i mange livssituasjoner og det vil derfor være et spennende utviklingsarbeid som skjer i kommunen.

VFT-koordinatoren vil være bindeleddet mellom tjenestene og skal tenke en helhetlig og tverrsektoriell utnyttelse av VFT. VFT-koordinatoren vil derfor samarbeide både med ledere, ansatte og brukere innenfor tjenestene for å finne de gode løsningene.

Stillingen vil være plassert til IKT-avdelingen, men det ønskes primært en person med helsefaglig bakgrunn som har interesse for og ser nytten av å knytte helse og teknologi sammen for bedre livsmestring. All nødvendig teknologisk bistand og kunnskapsbygging vil bli gitt i samarbeidet med IKT-avdelingen. Det forventes derfor ikke noen omfattende IT-kunnskap for å gå inn i stillingen.

Stillingen vil utvikles av den som ansettes sammen med IKT-sjef, og arbeidstid og sted vil være fleksibel.

 

Dette er bare en test for at skjemaløsningen skal fungere.