Ledige stillinger

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Fra 15.08.2023 til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse er følgende stilling ledig:

Vikariat som fagarbeider i 80 - 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

  • Jobbe som fagarbeider på avdeling
  • Må kunne jobbe på småbarn

I forbindelse med gjennomføring av prosjekt er det fra dags dato ledig engasjement som Ruskonsulent/behandler i Rus- og psykisk helsetjeneste.
Engasjementet lyses ut 2 år med mulighet for forlengelse. Tjenesten er en del av helse- og rehabiliteringsavdelingen og har lokaler i Helsehuset på Dombås.

Ruskonsulent, 100% prosjektstilling engasjement, 2. gangs utlysning.

 

VIKARIAT 80% STØTTEPEDAGOG – I BARNEHAGENE I DOVRE KOMMUNE

Fra 15.08.2023 til 14.08.2024 er følgende stilling ledig:

Vikariat som støttepedagog i 80%

Disse 80% er fordelt mellom barnehagene 50/30

Ved Dovre Helsestasjon er det ledig 100% vikariat som helsesykepleier fra dags dato til 31.12.2023, med mulighet for fast ansettelse.  

Helsestasjonen er en del av Helse- og rehabiliteringsavdelingen og har lokaler i Helsehuset på Dombås, sammen med resten av primærhelsetjenesten i Dovre, noe som gir et godt tverrfaglig samarbeids- og arbeidsmiljø.

Ved Dovre og Lesja Voksenopplæring er det ledig

60% lærerstilling – vikariat tom. 31.12.23,

for opplæring av voksne, bosatte flyktninger.

Vi ønsker at stillingen blir besatt så snart som mulig.

Kompetansekrav

  • Lærerutdanning

Prosjektleder-Boligutvikling (2. gangs utlysning)

I Dovre kommune er det ledig stilling som prosjektleder (1-2-årig prosjekt med mulighet for forlengelse). Mulighet for fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning.

Dovre kommune ønsker å framstå som en innovativ kommune når det gjelder boløsninger for morgendagen.

 

LÆREPLASS

I Dovre kommune kan vi fra høsten 2023 ta inn lærlinger

innen fagområde

  • HELSEFAGARBEID  ( 2 plasser)

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på www.dovre.kommune.no

Kontaktperson:  Personalsjef Rune Pettersen, tlf 918 52 188,

e-post:  rune.pettersen@dovre.kommune.no

 

Søknadsfrist:  31.03.2023

LÆREPLASS

I Dovre kommune kan vi fra høsten 2023 ta inn lærlinger

innen fagområde

  • IKT – SERVICEFAG / DATAELEKTRONIKK ( 2 plasser)

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på www.dovre.kommune.no

Kontaktperson:  Personalsjef Rune Pettersen, tlf 918 52 188,

e-post:  rune.pettersen@dovre.kommune.no

 

Søknadsfrist:  31.03.2023

 

Fredheim omsorgssenter har behov for ferievikarer hovedsakllig i perioden 19. juni til 10. august 2023, til følgende områder:

  • Avdelingene
  • Kjøkkenet

 

Sykepleier, 100% vikariat – Hjemmesykepleien

I helse og omsorg avd. hjemmesykepleien er det ledig vikariat på 1 år fra og med 12.05.23. Det er mulighet for fortsettelse. Det er ønskelig at søker kan tiltre i stillingen tidligere.   

Annen helsefaglig bakgrunn kan vurderes til stillingen.

100% VIKARIAT VERNEPLEIER – MILJØARBEIDERTJENESTEN. 2.gangs utlysning.

I Miljøarbeidertjenesten i Dovre kommune er det fra 01.03.23 til 01.12.23  ledig 100% vikariat som vernepleier.

Hjemme sykepleien har behov for ferievikar hovedsakelig i perioden 19 juni til 10 august 2023.

Det er ønskelig med fagkompetanse eller erfaring fra tilsvarende tjenester.

Du må ha førerkort.

FERIEVIKARER  SOMMEREN 2023 – Hjemmehjelp.  

Hjemmehjelpstjenesten har  behov for ferievikarer sommeren 2023.

Dagjobb i ukedager.

Arbeidsoppgaver:

Hjemmehjelpsoppdrag i brukerens hjem i hele kommunen, som innbefatter vanlige

renholdsoppgaver.

Tilkallingsvikarer i oppvekstsektoren i Dovre kommune.  Vikarpool

Vi søker deg som kan tenke deg å være tilkallingsvikar i en eller flere av våre avdelinger i oppvekstsektoren i Dovre kommune.

Vi etablerer derfor nå en vikarpool slik at du som søker kan få tilbud om å jobbe på en eller fleire av de enhetene som er nevnt under. Har du spesifikke ønsker om de ulike valgene ber vi om at dette kommer frem i søknaden.

SOMMERVIKAR – MILJØARBEIDERTJENESTEN - K55

I Dovre kommune er det ledig stilling som sommervikar for sommeren 2023 som miljøarbeider i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten.  Tjenesten er organisert i egen bolig med 4:1 bemanning.  

Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medlever-turnus hvor 100% stilling tilsvarer 9 døgn over en 5-ukers periode med helgevakt hver 5. helg.

 

Sykepleierstillinger

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra d.d ledig 3 faste stillinger som sykepleier, hver i 100% stilling med arbeid 3.hver helg.

 

Kompetansekrav

  • Bachelor i sykepleie
  • Relevant videreutdanning innen geriatri, demens eller rehabilitering ønskes.

Studenter innen sykepleie kan søke stillingen. Fast tilsetting under forutsetning av godkjent eksamen.

I Miljøarbeidertjenesten i Dovre kommune er det ledig stilling som ferievikar, primært i perioden fra 1.juni til 15.august 2023, med mulighet for å være tilkallingsvikar ellers i året også.  

I Miljøarbeidertjenesten i Dovre kommune er det ledig stilling som tilkallingsvikar.

DOVRE KOMMUNE SØKER STØTTEKONTAKTER

Dovre kommune trenger støttekontakter spesielt yngre personer, men over 18 år. Det å være støttekontakt er timebasert og betaling etter takst, samt dekke av kjøregodtgjørelse etter statens takster. Støttekontakter vil få veiledning.

Støttekontakten skal primært være for fritid med bistand. Som støttekontakt skal du hjelpe personer som mottar tjenesten til å få en meningsfull hverdag. "arbeidsoppgaver" kan for eksempel bestå av å være med på trening, gå tur, være med på kafe, eller kanskje til og med være med å game!