Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

TILKALLINGSVIKARER – MILJØARBEIDERTJENESTEN

Vi trenger tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel ved sykdom og fravær nå i sommer og utover høsten.

Ved område/ avdeling NAV Lesja og Dovre, er det fra 1. januar 2021 ledig fast stilling som leder. Arbeidssted er Dombås.

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent:  LEDER 100% stilling.


 

Ved pleie- og omsorgsavdelinga, Fredheim omsorgssenter er følgande stilling ledig:

50% FAST STILLING – HEIMEHJELP

Stillinga er ledig frå 12.08.2020.

Ved pleie- og omsorgsavdelinga, Fredheim omsorgssenter er følgande stilling ledig:

  • 20% stilling midlertidig (arbeid annakvar helg, 21.08.20 – 31.12.20)

Ved pleie- og omsorgsavdelinga, Fredheim omsorgssenter er følgande stilling ledig:

VIKARIAT SJUKEPLEIAR

  • 100% stilling frå  25.07.2020 – 31.05.2021 langtidsavdelinga

LÆREPLASS

 I Dovre kommune kan vi fra høsten 2020 ta inn lærling innen fagområdet:

  • IKT SERVICEFAG / DATAELEKTRONIKK (1 plass)