Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

VIKARIAT KORPSDIRIGENT/LÆRER i blåseinstrument og slagverk.

Fra  høsten  2021- 31.07.2022

Vikariat i 55 % stilling

 

Lesja og Dovre kulturskole søker etter vikar for korpsdirigent og lærer for korpselever for skoleåret 2021- 2022.

Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole, der Dovre kommune er vertskommune. Vi har et samarbeid med korpsene i våre kommuner med salg av dirigent- og lærerstillinger.

Vikariat i 55 % dirigent- og lærerstilling er for 2 korps i Lesja kommune, Lesja skulemusikk og voksenkorps Kjøremgrende musikkforening.

Ved Fredheim omsorgssenter er det fra 13.09.2021 ledig fast stilling som

SYKEPLEIER - 100% x 2

Kompetansekrav

 • Bachelor i sykepleie

Kompetanseønske

 • kompetanse innen geriatri, psykiatri, demensomsorg eller annen relevant videreutdanning
 • basiskunnskaper innenfor IKT

FERIEVIKARAR SOMMAREN 2021

Vi treng ferievikarar hovudsakleg i perioden 21. juni til 22.august 2021  til følgande område:

 • Avdelingane på Fredheim omsorgssenter
 • Heimesjukepleia
 • Heimehjelp
 • Kjøkkenpersonell
 • Vaskeri

I Dovre kommune er det fra dags dato ledig stilling for vernepleier på helsestasjonen / i skolehelsetjenesten.

VERNEPLEIER, 100 % stilling i engasjement

Stillingen er finansiert med prosjektmidler fra Statsforvalteren – i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse. Målsettingen er omgjørelse til fast stilling.

På Helsehuset, Dovre kommune er det ledig ett års engasjement 100 % fra september 2021 som fastlønnet kommunelege II.

Arbeidsoppgaver:

 • 60 % kurativ tjeneste og 40 % som sykehjemslege
 • Deltakelse i interkommunal vaktordning for 6 kommuner er stasjonert på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter på Otta. Vaktordningen omfatter primærvakter på Otta og sekundær hjemmevakt. Det er 2-3 vakter pr. måned, med mulighet for flere vakter om ønskelig.

Kompetansekrav

 • Norsk legeautorisasjon
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig i tillegg til engelsk muntlig
 • Disponerer bil og har førerkort