Forsinkelse på fiberutbygging- Blæstergrendi-Toftemo

Det har tidligere blitt varslet om forsinkelser og nå ny forsinkelse.

Dette skyldes blant annet nytt regelverk for kvalitet på høyspentmaster og lavspentstolper.
Generelt har Eidefoss i det siste opplevd at det er problematisk med utstyrsleveringer, også fibermateriell har lange leveringstider. Man håper at dette retter seg utover.

SMS sendt ut 21.10.2021 fra Eidsiva bredbånd til alle som har bestilt fiber i dette området:
Vi er lei oss for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper. Endringen gir seg utslag i omfattende rehabilitering og utskifting i strøm nettet. Siden fibernettet i hovedsak er planlagt i luft er vi avhengig av at dette arbeidet blir utført før vi får ført fram fiberen. Vi bygger så mye vi kan slik at det kun vil gjenstå strekninger der vi må føre fiberen fram sammen med strømmen. Arbeidet med kunde-oppkoblinger starter i høst og fortsetter fortløpende etter hvert som fibernettet ferdigstilles. Vi forventer at alle har fått levert fiberbredbånd innen 31.12.2022. Når det er klart på din adresse får du henvendelse fra montør for å avtale installasjon inne i huset, og fiberen blir aktivert. Hilsen Eidsiva Bredbånd