Fiberprosjektene i Dovre - status

I Dovre er det i dag tre pågående bredbåndsprosjekt; utbygging i Blæstergrendi-Toftemo, i tre små områder rundt Dombås sentrum og Ilka-Dovreskogen. Utbygger i de to første er Eidsiva Bredbånd og for Ilka-Dovreskogen er det HomeNet som bygger.

Det har stormet litt rundt bredbåndsatsning i Nord-Gudbrandsdalsregionen i det siste. Vi ønsker derfor å gi en status og si litt om årsaken til at noen av prosjektene er svært forsinket.

 

Blæstergrendi-Toftemo

Eidsiva bredbånd sitt prosjekt i Blæstergrendi-Toftemo er flere ganger blitt meldt forsinket. For noen dager siden ble 85 kunder kontaktet direkte av Eidsiva bredbånd med melding om ytterligere forsinkelser. Både kommunen og Eidsiva bredbånd synes begge dette er svært beklagelig da mange innbyggere må vente uforholdsmessig lenge på å få levert den tjenesten de har bestilt. Forsinkelsen skyldes i all hovedsak at det har vist seg å være stort behov for oppgradering av strømnettinfrastrukturen spesielt i lavspentnettet. Fiberen skal også opp i disse stolpene. Kvaliteten på stolpene til lavspentnettet har vist seg å være mye dårligere enn først antatt. Resultatet har blitt behov for en omprosjektering av løsning i deler av området med påfølgende behov for mer graving, mer kabelstrekking osv. Det er vanskelig å se noe positivt med en forsinkelse, men i dette tilfellet vil det medføre oppgradert infrastruktur med svært god kvalitet både for strømforsyning i kommunen og for stabiliteten på fibertjenesten som skal leveres.

 

Tre små områder rundt Dombås sentrum

Dovre kommune signerte kontrakt med Eidsiva bredbånd i sommer for fiberutbygging i tre små områder rundt Dombås sentrum. Her vil det i løpet av kort tid bli startet opp med salg.

 

Ilka-Dovreskogen og HomeNet 

Dovreskogen var et av områdene HomeNet planla å bruke Brunbjørn som underentreprenør, men de er nå skiftet ut med selskapet BraCom.

BraCom er nå godt i gang med detaljplanleggingen for utrulling av fiber i området. Fokuset deres ut 2022 vil være opprydding etter tidligere utført arbeid, og de vil starte grave- og installasjonsarbeidet f.o.m. våren 2023. Gjennom vinteren vil BraCom innhente nødvendige tillatelser fra grunneiere, og HomeNet kommer tilbake med mer informasjon om viktige milepæler i god tid før arbeidet starter våren 2023.

 

Trygge på den planen som foreligger nå

HomeNet beklager forsinkelsene i prosjektet, men de melder at de er trygge på at med planen som nå foreligger, vil de kunne sluttføre prosjektet på en god måte. Kommunen er glad for at HomeNet tok tak i problemet og har raskt kommet på banen med nye planer og ny underentreprenør.