Status for bredbåndsprosjekter i Dovre kommune

Det er pågår mye fiberutbygging i Nord-Gudbrandsdalen.  Her kommer en status for utbyggingsprosjekter i Dovre.

Planen for de fleste prosjektene med støtte i perioden 2018 til 2020 var at disse skulle ferdigstilles innen årsskiftet. Det ble varslet mulig forsinkelser tidligere i høst og dessverre er dette blitt en realitet. Det er flere grunner til dette; behandlingstiden hos BaneNor for kryssing av jernbane er lengre enn forventet, fellesgrøfter med Fjellnett er ikke på plass og telen i bakken kom ekstra tidlig i år. 

I tabellen finner du status på prosjektene i de ulike områder i din kommune. Det er et nasjonalt mål at alle husstander innen utgangen av 2025 skal har tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedlastingskapasitet. Dovre kommune får full dekning på 100 Mbit/s når det siste området som fikk støtte i 2023 er utbygd. Er du fastboende og mener at du ikke har fått tilbud om bredbånd eller ikke bor i ett av områdene som i dag er under utbygging eller på utlysning, ta kontakt med kommunen.

 

Eidsiva Bredbånd -prosjekter med støtte fra 2018

ProsjektnavnKommuneProsjektnavn  EB Status per desember 2023
Blæstergrend-ToftemoDovre-Forsinkelse på 11 adresser pga. manglende fellesgrøft med Fjellnett. Disse kundene kan heve sin avtale med Eidsiva Bredbånd uten gebyr om de ønsker det.

 

 Global Connect-prosjekter med støtte fra 2019 og 2020

Prosjektnavn - anbudKommuneProsjektnavn - HNStatus per desember 2023
DovreskogenDovreSDU Rudilykkja - HaugenForsinkelser pga behandlingstid hos BaneNor for kryssing av jernbane. De første kundene er planlagt å kobles opp i slutten av januar 2024.
RostenSel

 

 

 

 

 

 

 

Eidsiva Bredbånd -prosjekter med støtte fra 2021

ProsjektnavnKommuneProsjektnavn  EB Status per desember 2023
Dombås nordDovreHindåe

Her er det nesten ferdig gravd, men blir ikke koblet opp flere i år pga tele i bakken.

Planlagt ferdigdato: 30.06.2024

Dombås sør-vestDovreNedre Dombås

Her er det nesten ferdig gravd, men blir ikke koblet opp flere i år pga tele i bakken.

Planlagt ferdigdato: 30.06.2024

Dombås sørDovre

 

Eidsiva Bredbånd -prosjekter med støtte fra 2022

ProsjektnavnKommuneProsjektnavn Status per desember 2023
Sørigard JøndalDovre Signert kontrakt med Eidsiva Brebånd.

 

Innvilget støtte til utbygging bredbånd 2023

ProsjektnavnKommuneProsjektnavn Status per desember 2023
HjerkinnDovre Kontrakt vert signert med Eidsiva Bredbånd.

 

I Innlandet fylkeskommunes kartløsning kan du se hva status er i din region.

Du finner kartet her.