Tilskuddsordning for ladestasjoner 2023

Innlandet fylkeskommune ønsker å bidra til å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i
bilparken i Innlandet.

En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres
ladestasjoner for elbiler. Innlandet fylkeskommune viderefører denne ordningen i 2023 og
har derfor satt av 2 millioner kroner til en tilskuddsordning for etablering av offentlig
tilgjengelige ladestasjoner.

Søknadsfristen for tilskudd er 15. februar 2023.

Les mer: Informasjon om tilskuddsordningen (PDF, 606 kB)