The Big Draw event- tegnefestival i kulturskolen 21. mars

Anethe Kleven The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!

Tegnefestivalen er åpent for alle i alder 6- 100 år. 

Vi tegner på store ark og i fellesskap. 

Kulturskolelærere i Visuell kunst er kursledere og instruerer tegneoppgaver i løpet av dagen. 

Dette er et sosialt arrangement der en tegner i fellesskap. Ingen forkunnskaper er nødvendig. 

Vi stiller med alt av utstyr som trengs, og det koster ingen ting å delta. 

Påmelding innen onsdag 11. mars til   anethe.kleven@dovre.kommune.no  

Velkommen!

Bilder fra fjorårets arrangement: 

  Anethe Kleven   Anethe Kleven