Unge Talenter- tilbud om kor og dans.

Unge talenter er et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse og motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra inspirasjon til egenutvikling, gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av hverandre.

Vi starter hver lørdagssamling med en felles aktivitet for alle elevene - i år er dette kor. Elevene har felles lunsj fra kl. 12 - 12.30 i skolekjøkkenet. Gi beskjed hvis det er allergier vi må ta hensyn til.

Datoer: Undervisninga vil foregå på Vinstra vidaregåande skule fra kl.10 til kl.15 disse lørdagene: 13.oktober, 24.november, 12.januar og 9.mars.

Skoleåret 2018-2019 har vi følgende tilbud

Dans: gruppeundervisning i ulike stilarter - hiphop, moderne og klassisk ballett. Antall: 15. Alder: fra 7.klasse og opp til og med videregående. Lærere: Silja Elise Lindsø, Magnhild Fossum og Julie Holth

Kor: vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve gleden med å synge i kor, så tilbudet er åpent for alle som er interessert, enten du har tidligere erfaring fra kor eller annen undervisning i stemmebruk. Fokus på å synge flerstemt, lytte til hverandre, og å synge både med og uten noter. Variert repertoar. Antall: ingen øvre begrensning på antall elever. Alder: fra 7.klasse og opp til og med videregående. Lærer: Paula M. Strand

Band: samspill i gruppe. Variert repertoar innen den rytmiske sjangeren. Fokus på samspill og improvisasjon, samt noe teori. Antall: ca. 6 elever, f.eks: 1 vokalist eller instrumentalist, 2 gitarer (eventuelt piano), 1 bass, 1 slagverk. Alder: 7.-10.klasse. Lærer: Odd-Arne Oseberg. Band er fullt for 2018- 2019.

Tilbudet finansieres av kulturskolene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, og organiseres i samarbeid med musikk- og danselinja på Vinstra vidaregåande skule.

De som blir tatt inn som elever i "Unge talenter" forplikter seg til å møte på lørdagssamlingene. Elevene betaler en egenandel. Fravær fra undervisninga gir ikke reduksjon i egenandelen.

Søknadsfrist 1. oktober.

For å søke Unge Talenter eller for informasjon, kontakt kulturskolerektor Anethe Kleven tlf. 910 00 414 epost anethe.kleven@dovre.kommune.no