Salg-, skjenke- og serveringsbevilling

Dovre kommune kan gi bevilling til salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk etter intensjonene i Alkoholloven og etter Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, samt 

Salgs- og skjenkebevillinger blir normalt gitt for fire år. Ambulerende skjenkebevilling kan gis for enkelte arrangement og det kan gis skjenkebevilling for enkelt bestemte anledninger.
Dovre kommune kan også holde kunnskapsprøver etter alkoholloven og serveringsloven. Prøven må avtales på forhånd.

Søknad om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling skjer via elektroniske skjema. Det blir innhentet uttalelse fra politi, skattemyndigheter og sosialkontor.

Gebyr etter gjeldende regler i Alkoholloven.

For å drive serveringsvirksomhet må du ha bestått etablererprøven. Du kan lese mer om etablererprøven for serveringsvirksomhet her.