Kongevegen over Dovrefjell, et spennende forprosjekt er i gang.

DovrefjellKongevegen over Dovrefjell er et viktig kulturminne med en rik historie. Et igangsatt forprosjekt skal nå kartlegge Kongevegens tilstand og hva en istandsettelse og tilrettelegging av veien fra Dovre kirke til Oppdal kirke vil bety av muligheter, utfordringer og kostnader.

Tilretteleggingen skal fremme fysisk aktivitet, næringsutvikling og inngå i reiselivssatsingen på begge sider av fjellet. Hovedmålet med forprosjektet er å lage et beslutningsunderlag for å avgjøre om det er interesse, vilje og økonomi til gjennomføre et hovedprosjekt.

Les mer om prosjektet på www.kongevegenoverdovrefjell.no