Full fart med kartlegging av Kongevegen i juli

Kongevegen ved Hardbakken Dovre kommune I juli har det vært en intensiv fase i kartleggingen av Kongevegen.

"Nye oppdagelser er gjort, og det bekrefter nødvendigheten av å gjennomføre en fullstendig kartlegging av Kongevegen over Dovrefjell", sier prosjektleder og arkeolog Marit Johansson. Ved Vålåsjøen er det små strekninger som skjuler seg mellom E6 og den gamle riksvegen, og før Hjerkinn fjellstue er det funnet to parallelle løp av kongevegen. Langs Vårstigen er det oppdaget en tidlig fase av kongevegen som ligger under dagens trasé.

Les mer om sommerens kartlegging av Kongevegen

Les mer om prosjektet på www.kongevegenoverdovrefjell.no