Rett til å klage på lovstridig behandling av personopplysninger

Dersom du har opplevd noe du mener bryter med dine rettigheter etter personvernregelverket, kan du klage på dette ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet, 
Postboks 8177, 
0034 Oslo. 

Datatilsynet vil vurdere oppfølging av saken.