Utlevere personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

Eksempel på utleveringer er der kommunen har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at opplysingene må utleveres for at vi skal kunne levere tjenesten.  Når vi benytter eksterne virksomheter for å kunne levere tjenesten inngår vi en skriftlig databehandleravtale for å sikre dine personverninteresser. 

For at vi skal utlevere personopplysninger må følgende være på plass:

  • Det må være en skriftlig henvendelse
  • Det må henvises til gjeldende hjemmel i lov for utlevering
  • Det må legges ved en begjæring for utlevering av personopplysningene