Personvernombud

Vi har opprettet et eget personvernombud, felles med Lesja kommune, som skal bistå med å sikre bevissthet og kompetanse på korrekt behandling av personopplysninger.  Personvernombudet skal også hjelpe deg som innbygger i kommunen. 
Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet.
Telefon: 61 24 41 00
Postadresse: Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja