Rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Dersom opplysningene ikke er korrekte kan du be om at de rettes. Dersom opplysningene ikke er relevante kan du be om at de slettes.

Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte. Du kan også få vite hvem personopplysningene eventuelt vil bli utlevert til. Du skal få svar innen 30 dager. Les mer om retten til innsyn i Offentleglova
 

Skjema for innsynsbegjæring