Rett til å trekke tilbake samtykke

Der du har gitt samtykke kan du når som helst trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.