Databehandler

Dovre kommune har underleverandører og har inngått avtaler om databehandling.  

Databehandleravtalene regulerer håndteringen av personopplysningene som Dovre kommune deler med sine underleverandører. 

Dovre kommune sine databehandleravtaler er utformet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.