Hvor lenge oppbevares opplysningene

Når formålet med innhenting av personopplysninger ikke lenger er der, har vi rutine for å slette personopplysningene.  Opplysningene vil bli tatt vare på inntil "formålet med behandlingen er oppfylt", med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger.