Organisasjonskart

Plan Byggesak Kart og oppmåling Næring/samfunn Miljø og friluftsliv Landbruk/skog Lesja og Dovre vekst Frivilligsentralen Legekontor Helsesøster Jordmor Fysioterapi Ergoterapi Psykisk helse Flyktningetjenesten Fellestjenester Hjemmetjenester Kortid/rehab.avd Langtidsavdelingen Tilrettelagt avd demente Tilrettelagt avd spes.behov Miljøarbeidertjenesten Driftsavdelingen Plan, næring og utvikling Oppvekst Brann og beredskap Helse- og rehabilitetsavdelingen Barnevern Pleie- og omsorgsavdelingen Dovre ungdomsskole Dovre skule Dombås skole Dovre barnehage Fjellskolen Dombås barnehage Dovre folkebibliotek Lesja og Dovre kulturskole Nav

Klikk i kartet for å gå til ønsket tjeneste