Nødnett

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten. Nødnettet erstatter det analoge helseradionettet. Nødnett for helsetjenesten i kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja, Sør-Fron og Nord-Fron åpnet i 2014.
Det er Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter(NGLMS) v/ legevaktsentralen som har ansvaret for drift og koordinering av nødnett helse til disse kommunene.

All henvendelse fra publikum om øyeblikkelig hjelp til legevakt for disse kommunene bli rutet til legevaktsentralen v/NGLMS hele døgnet - til telefonnummer 116117 (nasjonalt legevaktnummer). 

Publikum som ringer for å be om øyeblikkelig hjelp vil heretter få snakke med og bli henvist til riktig vaktlege fra ansatte ved legevaktsentralen - hele døgnet alle dager i året.

Publikum ringer som før 113 når det haster.

​​Med nødnett får helsetjenesten et robust, fleksibelt og avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre nødetatene.