Spillemidler til idrettsanlegg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober hvert år. Dette gjelder for nye og fornyede søknader. 

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
  • Anlegget det søkes midler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk  aktivitet.
  • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunskjonelt godkjent av departementet eller kommunen. Idrettsfunskjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no under søknads- og regnskapsskjema.  Søknadsskjema sendes inn elektronisk.

 

For mer info: kontakt kulturkontoret v/ Anethe Kleven anethe.kleven@dovre.kommune.no tlf. 61 24 21 00