Nye idrettsanlegg- frist for søknad om forhåndsgodkjenning 1. august.

For alle anlegg det skal søkes om spillemidler til må det være en idrettsfunksjonell godkjenning. Skal det søkes i 2018, er det frist for å søke godkjenning innen 1. august.

For alle anlegg det skal søkes om tilskudd til, må det ligge til grunn en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før arbeidet med anlegget kan settes i gang - og spillemiddelsøknaden kan behandles.  

Frist for å sende søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen er 1. august 2018. Søknaden sendes elektronisk og du finner søknadsskjema under fanen søknadsskjemaer på framsiden. Skjemaet heter Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)