Rehabiliteringsopphold

Dovre kommune tilbyr rehabiliteringsopphold på Fredheim omsorgssenter.

Rehabiliteringsopphold er opphold der målet er opptrening til best mulig funksjon og mestringsevne etter skade eller sykdomsperiode. 

  1. Fokus på individuelt tilrettelagt treningsopplegg og aktiviteter som gjenvinner tapte funksjoner hurtigst mulig
  2. Fysio- og ergoterapi etter individuelt oppsatt plan
  3. Opphold på enerom med bad og toalett.

Kontakt

Heidi Lereggen
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling - Hygienesykepleier
Telefon 941 34 701

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no