Matombringing

Dovre kommune tilbyr matombringing til hjemmeboende.

Matombringing er et tilbud for å sikre et næringsrikt, varmt måltid for de som av ulike årsaker ikke kan sørge for dette på egenhånd.

 
Matombringing kan tilbys eldre eller funksjonshemmede som bor alene eller i husholdning der det av ulike årsaker ikke kan lages middag av tilstrekkelig kvalitet, selv etter råd og veiledning fra p/o-personell inkludert kjøkkensjef.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no