Akuttopphold

Akuttopphold er opphold der legevakt/fastlege vurderer pasienten til å ha behov for døgnkontinuerlig tilsyn, men likevel ikke trenger innleggelse i sykehus eller ø-hjelpseng (øyeblikkelig hjelp) ved Lokalmedisinsk senter på Otta (NGLMS).

Lengden på akuttopphold i kommunalt sykehjem er satt til inntil tre døgn. Det er sykehjemslegen som har ansvar for å følge opp pasienten under oppholdet.

Sykehjemslegen skal innen tre døgn vurdere om pasienten:

  1. kan flytte hjem igjen
  2. må innlegges på sykehus
  3. må innlegges intermediærseng NGLMS
  4. må overføres til korttidsopphold på sykehjemmet

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no