Avlastningsopphold

Dovre kommune tilbyr avlastningsopphold på Fredheim omsorgssenter. 

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold der formålet er å gi omsorgsyter en avlastningsperiode fra tyngende omsorgsarbeid.

Avlastningsopphold kan tilbys omsorgsyter i familier med langvarige og krevende omsorgsoppgaver.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no