Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien kan tilby hjelp til personer som av ulike årsaker ikke kan ta hånd om nødvendige personlige funksjoner.

Det kan tilbys hjelp til:

 • nødvendig hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning inntil 2 ganger i døgnet
 • hjelp til dusj/bad inntil en gang i uka
 • sårbehandling og andre sykepleieoppgaver etter indivituelt fastsatte prosedyrer
 • administrering av medisiner etter ordinering av lege
 • all nødvendig stell og pleie av alvorlig syke og døende
 • hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysio- og  ergoterapeut
 • råd, veiledning og støttesamtaler
 • opptrening, opplæring og vedlikehold av funksjoner

Det ytes ikke hjelp til funksjoner som bruker med et visst besvær selv kan klare.

 

Vi lover:

 • at du får den bistanden som vedtaket omfatter
 • at at bruker og familie blir møtt med respekt
 • at personalet er underlagt taushetsplikt
 • at tjenesten kommer til avtalt tid. Ved unntak blir beskjed gitt
 • tilbud om hjelp kan reduseres når bruker har besøk

 

Vi forventer:

 • at veien til boligen er fremkommelig for bil hele året
 • at det gis beskjed dersom du ikke er til stede ved avtalt tid
 • at du er villig til å installere nødvendige hjelpemidler som er til nytte for deg og/eller hjelperen din
 • aksept for at kommunalt ansatt hjelpepersonell også omfattes av Arbeidsmiljøloven, og skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i sitt daglige arbeid også i private hjem

Kontakt

Lene Vadet
Leder hjemmebaserte tjenester
Telefon 480 78 638

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no