Langtidsopphold

Langtidsopphold på Fredheim kan det gis tilbud om når alle andre hjelpetiltak er vurdert og/eller utprøvd, og ikke dekker de aktuelle omsorgsbehovene.

Personer som på grunn av alder eller sykdom ikke lenger har mulighet for å klare seg selv i egen bolig med hjemmetjenester, kan søke om langtidsopphold.

 

Vi lover:

 • opphold på enerom med bad og toalett. Alle får fastholde sin egen døgnrytme, og det er tilrettelagt for et skjermet privatliv
 • nødvendig hjelp til alle personlige funksjoner, med motivering til selvhjelp
 • fire fullverdige måltider pr. døgn, kaffe og kaker, samt individuelt tilrettelagt hjelp ved alle måltider
 • medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell
 • nødvendig ergo- og fysioterapi
 • legetilsyn. Tilsynslege til stede to dager i uken
 • tannhelsetjeneste
 • tilbud om kjøp av hår- og fotpleietjenester
 • sosiale aktiviteter
 • tilbud om hobbyaktiviteter ("arbeidsstue")
 • vask av privat tøy

 

Vi forventer:
 • at du og din familie bidrar til et trivelig miljø for andre beboere og ansatte
 • respekt for at personalet ikke hjelper på områder du kan klare deg selv
 • at familien bistår med tjenester utover det institusjonen kan tilby
 • at familien hjelper deg med å opprettholde kontakt med øvrig familie og venner
 • at du, eventuelt familie, nummererer alt tøy - også når nytt tøy kommer til etter hvert
 • at familien kan bistå med praktiske gjøremål som orden/renhold i skuffer og skap, blomsterstell o.l. på ditt eget rom
 • at du selv (eventuelt i samarbeid med familien) har ansvar for penger og verdisaker du har med deg 

Artikkelliste

Kontakt

Linda Slette
Koordinator langtidsavdeling Gul
Telefon 469 19 167
Marie Fasteraune
Koordinator langtidsavd. Blå
Telefon 911 24 562

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no