Dagopphold

Dovre kommune tilbyr dagopphold på Fredheim omsorgssenter.

Det kan gis tilbud om dagopphold der bruker av ulike årsaker ikke kan klare seg hjemme om dagen, men kan klare seg hjemme resten av døgnet.

Dagopphold innebærer:

  • transport til og fra hjemmet
  • sammenfallende måltider
  • sammenfallende sosiale aktiviteter
  • eventuell bistand til personlig hygiene, sårskift eller andre nødvendige personlige funksjoner du trenger personbistand til
  • mulighet for hvile på tilrettelagt hvilerom
  • tilbud om hobbyaktiviteter ("arbeidsstue")

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no