Publisert 23.05.2017
Aktivitet 2

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

Publisert 23.05.2017
Studioinnspilling

Lesja og Dovre kulturskole er i gang med årets cd-innspilling i Lydbildet Studio på Dombås.

 

Publisert 23.05.2017

Søknad på SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole.

Publisert 18.04.2017

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Publisert 18.04.2017

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.

Publisert 24.01.2017
UKM logo

Ung kultur møtes i Otta kulturhus 10.- 11. februar.

Publisert 17.01.2017
050-Vesle-Hjerkinn(1)

Regionrådet har for 2017 bevilget kr. 800.000,- til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. februar