Publisert 04.05.2021

Dovre ungdomsråd og elevrådet ved Dovre ungdomsskole har arrangert konkurranse med navneforslag på den nye ungdomsklubben på Frivilligsentralen/ Furukroken. 

Publisert 27.04.2021

PNU-utvalget fattet 20. april vedtak om å legge revidert parkeringsforskrift for Tverrfjellet parkeringsplass ut til offentlig ettersyn.

Publisert 27.04.2021

Dovre kommune har mottatt kr. 1.006.000 i statlige midler for å avhjelpe virksomheter som er sterkt rammet økonomisk av nasjonale og lokale smitteverntiltak, som følge av koronapandemien. Søknadsfrist 15. mai 2021.

 

Publisert 26.04.2021

Kommunestyremøte i kveld 26.4.21 kl. 18.00 blir overført via Kommune-TV.

Publisert 26.04.2021

Det inviteres til digitalt, gratis samling om selvhjelp. Hvis noen ønsker ytterlig info, kan de kontakte Leena Kaarbø tlf. 90810738

Publisert 22.04.2021

- Kommunehuset Båtsto er åpent for besøkende fra mandag 26.04.21.

- Dovre Frivilligsentral Furukroken, DFF:
  Dagtilbud mandag, onsdag og torsdag er stengt til og med mandag 26.04.21. Deretter planlegges å åpne.

- Dovre Vekst, DV:
  Brukthandelen (Romsdalsvegen 120) er åpen fra mandag 26.04.21.

- Fredheim omsorgssenter:
  Fredheim omsorgssenter er stengt for besøkende til og med mandag 26.04.21. Ta kontakt på telefon ved behov.

 

 

Publisert 19.04.2021

Kunngjøring av konkurranse for levering av multifunksjonsmaskiner til kommunene.

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale på leie og kjøp av nye multifunksjonsmaskiner, både svart/hvitt og fargemaskiner. I tillegg kan det inngås serviceavtaler for maskiner som kjøpes/leies i kontraktsperioden.

 

Publisert 19.04.2021

Kunngjøring av konkurranse for levering av rengjøringsartikler, papir og plast til kommunene.

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale for levering rengjøringsartikler, papir og plast til kommunene.

 

Publisert 14.04.2021

Det er 6 ledige stillinger på Hjerleid med søknadsfrist 15. april.

https://www.hjerleid.no/no/ledig-stilling

 

Publisert 13.04.2021

Smittevernlegen i Dovre har i dag 13.04 besluttet at fritidsaktiviteter for barn og unge i Dovre er innstilt tom. 23.04, pga. smittesituasjonen med Covid- 19 i Dovre kommune.