Fredheim omsorgssenter nå åpen for besøkende

Fredheim omsorgssenter er igjen åpen for besøkende. Besøk må avtales på forhånd.

Ved ønske om besøk, ring 61242020, evt. den enkelte avdeling.

Mer informasjon finner du her: Smittevernråd ved besøk på Fredheim omsorgssenter

Publisert 26.11.2020

Som ledd i den nasjonale dugnaden for å stoppe/redusere smittespredningen av Covid 19 samt beskytte utsatte grupper, vil dagtilbudet ved Dovre Frivilligsentral Furukroken holde stengt fra mandag 16.11. og ut desember.

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder Anett Haugen, tlf. 90839673.

Publisert 26.11.2020

 BOOKING DOVRE SVØMMEHALL
Det er dessverre forsinkelse i opprettelse av bookingsystem. Booking må derfor gjøres på telefon eller sms inntil videre.

Booking må gjøres på aktuell dag i tidsrommet 8.00-17.00 på telefon 612 42 250 
eller sms til 947 92 251.

 

Du må oppgi hvilken badetid du ønsker, antall badende og evt.  ledsagere, navn og telefonnummer.

Det er maks 15 personer pr time. Gjeldende smittevernregler må følges.

Badetider:
17.45-18.45
18.55-19.55
20.00-21.00


*********************************************************************************************************


 

Publisert 20.11.2020

 Mange søknader til fondet, men fortsatt midler og mulighet for å søke. Ny frist 10. januar 2021.

 

Publisert 02.11.2020

 Politikerne i Dovre trenger innspill fra næringsaktører og andre som er opptatt av næringsutvikling.

Publisert 01.11.2020

Bli med på idédugnad 5. november og gi innspill til videreutviklingen av områdene på Hjerleid.

 

Publisert 30.10.2020

Fra 1 november overtar Skatteetaten ansvaret for Skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

 

 

Skatteetaten vil derfor få en helhetlig ansvar for fastsettelse, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

 

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i Dovre kommune

Ved spørsmål ta kontakt på tlf 800 80000 eller www.skatteetaten.no 

Oppgavene som blir overført til skatteetaten i november er blant anna behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/saldoutskrift for skatt og avgift.
 

Publisert 27.10.2020

Drømmestipendet for unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

Publisert 27.10.2020

4. november 2020 kl. 18.30-22.00 på Dombås hotell. Påmelding innen 2. november. 

Publisert 19.10.2020

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre inviterer til et åpent møte om skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde.