Publisert 23.10.2018
Lesja og Dovre brannvesen

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier.

 

Publisert 23.10.2018
jumbo_egenberedskap

DSB inviterer kommuner, fylkesmenn, etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Publisert 19.10.2018
Tverrliseterbrua blir reparert

Tverrliseterbrua i Grimsdalen har fått nye gulvplanker.

Publisert 19.10.2018

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon ved hendelser er det viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert.

Publisert 12.10.2018
Dovre Nasjonalparkkommune

Med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker skal alle aktører stå sterkt samlet under ett symbol, portalen. Slik skapes en tydelig felles identitet for nasjonalparker, besøkssentre, nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer.

Publisert 11.10.2018
Kulturprisen 2018 1

Steinar Moldal og Helle Hundevadt tildeles Dovre kommunes Kulturpris 2018.

Publisert 09.10.2018
Godkjenningsmøtet 9

Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. I møte 9. oktober ble Dovre godkjent som Trafikksikker kommune.

Publisert 03.10.2018

Nytt telefonnummer  fra og med fredag 5.okober kl.08.00 

469 03 843 

Barneverntjenesten vil:
-              Ta i mot telefon-henvendelser fra barn, ungdom og foreldre som har behov for samtale, veiledning og bistand                  utenom arbeidstid.
-              Undersøke og vurdere akuttsituasjoner
-              Bidra med barnevernfaglig kompetanse i tverrfaglig samarbeid i en akuttsituasjon
-              Formidle og sikre rett hjelp videre i ordinær tjeneste

Mandag til fredag 08.00-15.30 benyttes kommunens sentralbord 61 24 41 00 eller ansatte sitt direkte mobilnummer i tillegg til beredskapstelefonen.

Publisert 01.10.2018

For tredje år på rad blir Stillingsleppet i Nord-Gudbrandsdal gjennomført. 

Publisert 28.09.2018

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.