Publisert 13.12.2018

Elever fra Dovre skole var på sitt tradisjonelle Lucia-besøk på Båtsto.

Publisert 13.12.2018
UKM norddalen 2018 1

Ung Kultur Møtes i Nord-Gudbrandsdal Otta kulturhus 15.- 16. februar. Meld deg på nå!

Publisert 11.12.2018

Sommeren/høsten 2018 har deler av Vårstigen blitt ryddet for vegetasjon.

Les mer her:  kongevegenoverdovrefjell.no

Publisert 11.12.2018
enig_og_tro_til_dovre_faller_(med_nisser)

Kommunehuset vil  holde stengt i romjula  t.o.m. 1.1.19. Du vil finne nødvendig informasjon om bl.a. vakttelefoner på hjemmesiden.

 

Åpningstider ved legekontoret:

Juleaften og nyttårsaften stengt.

27. og 28. desember:  Kl 10-14.  KUN ØYEBLIKKELIG HJELP.

DropIn på laboratoriet er stengt i romjulen.

Legevakt utenom åpningstidene:

Nord-Gudbrandsdal Legevakt, Otta: Tlf 116117 eller 113.

GOD JUL FRA OSS PÅ LEGEKONTORET!
 

*************************

NGR kan treffes på tlf. 480 38 444 torsdag 27.12 og fredag 28.12 fra kl. 10.00-14.00 
eller på e-post: post@ngr.no.

Åpningstider på miljøstasjonene


**************************

Bruktbutikken "Brukbart" er stengt i romjula.
 

Publisert 07.12.2018
Stillingssleppet 1


 

Den 11. desember slipper Regionrådet og prosjektet "Kom til oss" over 160 nye stillinger i en kraftsatsing for å trekke folk til regionen.

Publisert 22.11.2018

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside www.bufdir.no . Her kan du følge link til nettsidene, veilederen , regelverket og søknadsportalen.

Søknadsfristen er 10. desember.

Publisert 31.10.2018
Helle og Steinar

Helle Hundevadt og Steinar Moldal tildeles kulturprisen 2018. Vi inviterer til kulturaften i Laftehallen på Hjerleid onsdag 28. november kl. 19.00

Publisert 29.10.2018
Arne Brimi

 

 

Om du er kokk eller bonde, tradisjonell eller utradisjonell, reiselivsbedrift, utdanningsaktør eller politikar, eller berre glad i god norsk mat – velkomen til Lom!

Målet med denne konferansen er å skape begeistring og stoltheit på tvers av fagfelta, gi ny motivasjon og samtidig vera med å sikre rekrutteringa til matfaget, landbruket og reiselivet.
 

Publisert 29.10.2018
Hildegunn og Anna Marie - trafikk


Anna Marie Gråberg Flataunet og Hildegunn Bergdomås tok imot beviset under høytidelig overrekkelse på Hamar torsdag 25. oktober. Anna Marie er elevrådsleder ved Dombås skole og Hildegunn lærer samme sted. Sammen med ordførere og rådmenn fra seks andre kommuner i Oppland, representerte de Dovre under markeringen av at disse kommunene har fått status som Trafikksikker Kommune. 

Publisert 25.10.2018

Lesja kommune minner om at det ikkje er tillate å spreie husdyrgjødsel på snødekt mark! Dei siste dagane har forvalting- og utviklingsavdelinga kome over fleire alvorlege tilfelle av ulovleg spreiing av husdyrgjødsel. I enkelttilfelle har gjødselspreiinga ført til avrenning til vassdrag, noko som gjev grunnlag for streng reaksjon. Alvorlege brot blir behandla etter forureiningslova. Det er "eigaren" av husdyrgjødsla som har ansvar for å syte for at riktig mengde gjødsel blir spreidd på godkjent spreieareal, i samsvar med gjødslingsplan og gjødselvareforskrift.   Det er også å forvente at profesjonelle aktørar (entreprenørar) som spreier møkk har sett seg inn i gjeldande regelverk.