Publisert 13.04.2018
Nytt ambulansehelikopter 2018

Det var stor fest på dombåsbasen fredag 13. april, da Norsk luftambulanse med samarbeidspartnere feiret det nye og svært moderne helikopteret som nå er på plass og settes i drift.

Publisert 13.04.2018

Landbrukskontoret minner om felles søknadsfrist for desse ordningane den 20. april:

SMIL-midlar  

  • Lenke til informasjon, søknadsskjema m.m.                                                                                          

Tilskot til drenering av jordbruksjord          

Torvuttak 

 

Søknader kan sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

Publisert 13.04.2018

Ved det nyetablerte innkjøpskontoret i Nord-Gudbrandsdalen er det ledig 100 % fast stilling som innkjøpskonsulent.  Innkjøpsfunksjonen er eit samarbeid mellom kommunane Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja, og er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid. Tenestestad vil for tida være underlagt Vågå kommune som vertskommune.

Publisert 12.04.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

Publisert 10.04.2018
Publisert 09.04.2018
Fibermøte Toftemo

Mange møtte frem, noen hadde spørsmål, og flere tegnet seg da Telenor i forrige uke informerte om fibernettutbyggingen på strekningen Ilka-Dovre.  

Publisert 06.04.2018

Måndag 9. april kl. 19.30 arrangerer landbrukskontoret landbrukstreff på Joratunet.

Program:

  • Alvdal biovarme v/Knut Poppe og Martin Lier: Utbygging av biovarme i Alvdal sentrum
  • Energigården v/ Erik Hohle: Energigården og om bruk av skogressursar
  • Bjørn Johan Traasdahl fortel om si verksemd
  • Dovre Biovarme v/Lars Ove Bergseng fortel om si verksemd

Vel møtt!

Publisert 06.04.2018
Vigselrom

Fredag 6. april ble første ektepar viet på kommunehuset, etter at kommunene fra 1.1.18 overtok borgerlig vigsel.

Det var varaordfører Oddny Garmo som vigslet ekteparet Hestdal/Prakeviciene.

Publisert 23.03.2018

Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja skal sende felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område som utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.

Publisert 23.03.2018
Dovrefjell

Statens vegvesen, Region øst lyser på vegne av samarbeidspartene ut et 3-årig engasjement som prosjektleder.