Aktuelt

Publisert 03.04.2020

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står for gjennomføring av fiberutbyggingen, med sine underentreprenører.

Publisert 26.03.2020

Følgende virksomheter i Dovre kommune har stengt/begrenset adgang:

- Fredheim omsorgssenter er stengt for besøkende. Pårørende oppfordres til å avvente med besøk av beboere ved Fredheim Omsorgssenter til situasjonen rundt koronavirus utbruddet er mer er oppklart.

Tlf. for kontakt 61242020.  På kveldstid og helg, ring:  91127562.

- Helsehuset på Dombås  er åpent for pasienter som har avtale med legekontoret eller annen helsetjeneste.  Det blir tatt kontakt med pasienter som skal ha time for å avklare om de har symptomer på  forkjølelse eller influensa.

- Kommunehuset Båtsto er stengt for publikum, foreløpig t.o.m 19.04.

- Dovre Frivilligsentral Furukroken, DFF:
  Dagtilbud mandag, onsdag, torsdag er stengt foreløpig t.o.m. 19.04.

- Dovre Vekst, DV:
  Brukthandelen er stengt, foreløpig t.o.m. 19.04.

-Dovre folkebibliotek er stengt.

- Skoler og barnehager er stengt foreløpig fram til 19.04.
   Dovre tar i mot muntlig henvendelse på barnehageplass og SFO fra personell i kritiske samfunnsfunksjoner:
   Oppvekstsjef, Anne Lene Engum, 990 25 212

NAV Lesja-Dovre er stengt foreløpig t.o.m. 19.04. Kun telefonavtaler.

Publisert 17.03.2020

Vi er inne i en helt spesiell situasjon på grunn av koronapandemien, og vi vet at mange i næringslivet i Nord-Gudbrandsdal har det tøft nå. 

Publisert 26.03.2020

Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2020- 2021. Søknadsfrist 1. mai 2020. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Publisert 25.03.2020
Dovre logo

Dovre kommune søker etter kandidater til kulturprisen for 2020.  

Publisert 25.03.2020

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er utsatt til 15. juni 2020. 

Publisert 17.03.2020

  Arbeidet med å planlegge den store investeringen ved Dovre ysteri er allerede i gang. En god nyhet i disse Coronatider.

Publisert 16.03.2020

Dovre kommune skal velge meddommere til Nord-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett og jordskifteretten.

Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Publisert 13.03.2020

Vi arbeider kontinuerleg med å oppretthalde gode tenester til pasientane våre, samstundes som vi planlegg for anna type drift.

Publisert 12.03.2020

Helsedirektoratet fatter med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd. Forbud mot arrangementer. Flere lag og organisasjoner stenger nå sine virksomheter grunnet koronavirus.