Publisert 04.03.2021

Dovre – Folldal

Nettmøte på TEAMS: møtelenke bestilles på e-post: trste@statsforvalteren.no 

Torsdag, 18 mars 2021, kl. 19:00 – 21:00

Publisert 01.03.2021

Landbrukskontoret har produsert eit nytt infoskriv. Du finn infoskrivet her (PDF, 497 kB)

Av innhaldet kan nemnast:

 • Covid- 19 og timeavtaler.
 • Produksjonstilskudd del 1
 • Kommunalt tilskudd til landbruksformål (Lesja)
 • Gjødslingsplanlegging
 • SMIL-midler
 • IBU–midler/Innovasjon Norge
 • Gårdskart og seterarealer
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Info om nedfalte telefonkabler
 • Skogbruksplan – refusjon fra skogfond
 • Skog- og landbruksveger – kjøving
 • NMSK-tilskudd skogbruk
 • Info om avfallshandtering
 • Plastaksjon
 • Torv
 • Velferdsordninger
 • Om søknadspliktige tiltak
 • Skrantesyke – Chronic wasting disease
 • Nedkjemping av fremmedplante – Blåleddved
 • Kommunedelplan for naturmangfold i 2021
 • Sesongarbeidskraft i landbruket
 • Aktuelle frister/datoer
 • Nye roller
 • Staben ved landbrukskontoret
 • Mulighet for å hente infoskriv på kommunehusene
Publisert 26.02.2021

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2021 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no.

Listene finner du her:

Utleggsliste 2021 - Boligeiendommer (PDF, 287 kB)
Utleggsliste 2021 - Særskilt skattegrunnlag (PDF, 38 kB)
Utleggsliste 2021 - Næringseiendommer (PDF, 52 kB)
Utleggsliste 2021 - Kraftverk (PDF, 31 kB)

Publisert 21.02.2021

 

Kommunestyret i Dovre har vedtatt å legge forslag til planstrategi for Dovre kommune ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 31. mars 2021.

Publisert 18.02.2021

Her finner du regjeringens oppdaterte smitteverntiltak.

Publisert 10.02.2021

Dovre kommune har takket ja til invitasjonen fra Innlandet fylkeskommune om Dagsturhytta Innlandet.

Publisert 09.02.2021

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.
Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Publisert 09.02.2021

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2021. 

Publisert 09.02.2021

Det er snart tid for årsmøter i lag og foreninger, og mange planlegger møter. I forhold til smittevern er det føringer og anbefalinger for samling av mennesker. Årsmøter er definert som arrangement. 

Publisert 03.02.2021

Grunnet smittesituasjonen har UKM Nord-Gudbrandsdalen endret årets tilstelning. -Vi syns det er trist å ikke kunne møtes fysisk, men vi ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom i kommunene våre.