Publisert 13.08.2018

Det blir arrangert fagmøte om den krevjande grovfôrsituasjonen torsdag den 16. august kl 11:00 på Joratunet.

 

Publisert 10.08.2018
Bål

Forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner, oppheves fra klokken 18.00  torsdag den 9. august 2018.

Det vises videre til Forskrift om brannforebygging §3:

"Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."

Publisert 04.08.2018
Kulturstipend 1

Danseparet ble tildelt Dovre kommunes kultur- og idrettsstipend på Boogie Feet`s festivalen lørdag 4. august i Minneparken på Dombås.

Publisert 03.08.2018

Arrangementstilskudd er en tilskuddsordning med søknadsfrist 15. april for våren og 15. oktober for høsten.

Kr. 30 000,- til kulturformål fordeles på to søknadsrunder i året.

Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner eller institusjoner i Dovre kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet.

Publisert 31.07.2018
Dovre logo web 1

Dovre kommune søker etter kandidater til kulturprisen for 2018.  

Publisert 30.07.2018
Pundarvangen tidligere

Førstkommende helg blir det liv røre i Grimsdalen. Møt opp på konsert med Jonas Fjeld duo på Tollevshaugen lørdag, og på markedsdag på Pundarvangen søndag!

 

 

Publisert 30.07.2018

Hagevanningsrestriksjonen gjelder fortsatt, for abonnenter tilknyttet Dombås, Dovre og Dovreskogen vannverk. Abonnenter med partall-adresse kan vanne på partall-datoer, abonnenter med oddetall-adresse kan vanne på oddetall-datoer. Dette gjelder inntil videre. 
Driftsavdelinga.

Publisert 24.07.2018
Skogbrann1

Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner.

Forbudet omfatter også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil vedtaket blir opphevet.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak.
Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Spørsmål rettes direkte til brannsjefen på telefon 99 69 38 17.

Publisert 10.07.2018

Det er utlagt nyttige lenker om tørke- og avlingssituasjonen på landbruksforvaltinga sine facebooksider

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Publisert 25.06.2018

Turmulighetene i Dovre er mange, men ikke alle vet hvor de skal gå eller sykle. Derfor registrerer Dovre kommune i sommer en rekke turer på www.ut.no - DNT sin digitale turplattform.